Nyheter

Stor ökning av antalet miljömärkta möbler för utemiljö

9 april 2021

På den nordiska marknaden finns idag 750 olika produkter för utemiljöer som fått Nordens officiella miljömärkning Svanen. För tre år sedan fanns det tolv.

Annons
Foto Vestre

Exempel på utemöbler för offentlig miljö. Norska Vestre är enligt Miljömärkning Sverige den producent som har flest Svanen-märkta utemiljöprodukter.

– Det är glädjande att vi ser ett så stort intresse från såväl producenter som upphandlare, säger Martin Gajdos, rådgivare på Miljömärkning Sverige, apropå den stora ökningen av Svanen-märkta produkter.

Enligt honom betyder ökningen inte bara ett större utbud av produkter som utegym, park- och lekutrustning och utemöbler totalt, utan att utbudet av miljövänliga produkter blivit större på faktisk bekostnad av de mindre miljövänliga produkterna.

– Ja det är i alla fall vårt syfte, att påverka marknaden så att de miljömässigt bästa produkterna blir enkla att välja för beställare och att de mindre bra väljs bort. Vi brukar kalla fenomenet Svanen-effekten, det vill säga när en eller flera producenter med Svanen-licens driver marknaden i mer miljöanpassad riktning, säger Martin Gajdos.

Annons

Miljömärkning Sverige listar även vilka producenter av utemöbler som har Svanen-märkta produkter. Martin Gajdos understryker vikten av ett stort utbud.

– Ett gediget utbud utgör en förutsättning för att ännu fler upphandlare och inköpare ska ställa miljökrav i sina upphandlingar. Och när upphandlare ställer miljökrav så driver det marknaden framåt och ger mer konkurrenskraftiga priser, säger han.

Martin Gajdos.

Enligt Martin Gajdos är Svanen-märkningen tillsammans med EU Ecolable och Möbelfakta de enda miljömärkningarna av Typ 1 som finns för utemöbler i dag. Han förklarar att Typ 1 innebär att kraven fastställs oberoende av branschen och att märkningen drivs utan vinstsyfte.

– Kraven kontrolleras på plats i fabriken och skärps kontinuerligt. Licensen är tidsbegränsad för att produkterna ska leva upp till senaste nytt från vetenskapliga rön till exempel, säger Martin Gajdos.

Svanen har nyligen skärpt kraven för utemiljöprodukterna. De nya kraven ska enligt Miljömärkning Sverige bidra till lägre klimatbelastning och en mer cirkulär ekonomi. Till exempel ska en större andel av metallen som används, 75 procent, vara producerad med låg klimatbelastning eller var återvunnen. Trävirket ska vara spårbart, lagligt avverkat och till minst 70 procent komma från certifierat skogsbruk. I kraven ingår även lång livslängd och smart design som innebär att produkten, när den gjort sitt, enkelt ska kunna demonteras så att trä, plast och metall kan återvinnas och återanvändas.

Annons
Om Miljömärkning Sverige

Miljömärkning Sverige AB är ett till 100 procent statligt ägt bolag som på regeringens uppdrag har det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman (EU Ecolabel) i Sverige. Bolaget hette tidigare SIS Miljömärkning AB men bytte namn år 2009.

 

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel