Nyheter

Stor enkät: Företagens syn på konjunkturläget

23 september 2019

Avmattningen på bostadsmarknaden märks i arkitektföretagens rekryteringsbehov. Företagens intresse för nyutexaminerade arkitekter har svalnat, däremot är behovet av erfarna arkitekter fortsatt stort. 

Annons
Foto Istock

Företagens osäkerhet har ökat, visar Arkitektens enkät.

Fyra av de elva arkitektföretag som besvarat Arkitektens enkät har under det gångna året sagt upp personal. Avmattningen på bostadsmarknaden har spelat en stor roll i utvecklingen. Men det rör sig delvis om ett lokalt problem för Stockholmsregionen, menar flera av företagen som är försiktigt positiva inför framtiden.

Samtidigt vittnar flera av företagen om att osäkerheten i projekten ökat och tidshorisonten har blivit kärvare. 

– Det råder större osäkerhet i projekten och vi får vara beredda på snabba förändringar. Det man trodde att man skulle köra, kanske inte blev av på grund av omvärldsfaktorer, ekonomi eller politik, säger Daniel Nord, vd på Fojab. 

Annons

Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter, konstaterar att den avmattade bostadsmarknaden ännu inte haft någon större påverkan på arbetslösheten.

 – Vi har än så länge inte haft några större arbetsbrister under hösten. Dessutom tyder arbetslöshetssiffrorna på att många av de som sades upp under våren har fått nya arbeten. Det finns heller inga signaler från företagen om att konjunkturen är på väg i botten, tvärtom är flera företag försiktigt optimistiska, även om det också finns de som har det tuffare, säger han.

I juli var arbetslösheten för arkitekter anslutna till Akademikernas A-kassa 1,4 procent. 115 medlemmar mottog då ersättning under minst en dag.

– Marknaden har gått ned tydligast i Stockholmsområdet, signalerna från Göteborg är inte alls likadana utan där har det tuffat på. Malmö-området är lite mer mittemellan, säger Ulrik Östling.

Enkät till företagen:
 1. Planerar ni att nyanställa?
 2. Har ni behov av nyutexaminerade?
 3. Hur påverkade avmattningen på bostads­marknaden er?
 4. Har ni varslat och sagt upp personal under det gångna året?
 5. Hur bedömer ni framtidsutsikterna?

Brunnberg och Forshed. 

Annons

60 arkitekter. Stockholm.

Staffan Corp, vd. 

 1. – Nej, inte i nuläget.
 2. – Nej.
 3. – En hel del under förra året. Nu verkar det ha stabiliserat sig för vår del.
 4. – Ja. Vi varslade flera personer. Fem fick sluta, varav en är återanställd.
 5. – Fortsatt pressat i bostadssegmentet även om det fortfarande är vårt största affärsområde. I nuläget ser beläggningen bra ut. Vi arbetar för att bredda vårt erbjudande och öka våra övriga affärsområden.

Krook och Tjäder.

162 arkitekter. Göteborg. 

Johan von Wachenfeldt, vd. 

Annons
 1. – Ja, främst landskaps-, planerings- och inredningsarkitekter. Vi behöver cirka tio personer inom alla discipliner.
 2. – Ja, men just nu söker vi främst erfarna arkitekter.
 3. – Vi ser en avmattning i Stockholm- och Uppsalaregionen, men vi upplever ingen avmattning i uppdragen och beläggning nationellt.
 4. – Nej.
 5. – Vi upplever en något kortare framförhållning. Vårt arbetssätt och geografiska spridning av kontor nationellt och internationellt gör att vi kan fördela uppdragen mellan våra tio kontor.

White arkitekter.

473 arkitekter. Stockholm.

Alexandra Hagen, vd.

 1. – Ja, cirka fem personer, däribland ansvarig landskapsarkitekt, ansvarig arkitekt och en praktikant.
 2. – Nej. Inte i dagsläget.
 3. – Några projekt som avstannade och sköts på framtiden, ledde till lägre beläggning på två kontor.
 4. – Ja, vi har sagt upp 15 personer.
 5. – Möjligt att marknaden kan gå ned ytterligare något, men kommer sannolikt att stabilisera sig inom ett år. Det kommer att finnas uppdrag att arbeta med framöver, men inte samma höga tryck som vi upplevde under 2017.

Reflex arkitekter

Annons

55 arkitekter. Stockholm.

Marco Testa, vd. 

 1. – Ja, jag skulle säga att vi behöver ett par stycken. Uppdragsansvarig, medverkande arkitekt till vår expansion i Göteborg.
 2. – Ja, vi är precis på väg att anställa en nyutexad.
 3. – Än så länge ingenting. Vi inriktar oss mot hyresrätter och studentlägenheter, vilket fortfarande byggs över hela landet.
 4. – Nej.
 5. – Det är en utmaning i Stockholmsregionen, men mycket bra utsikter i södra Sverige. Vi balanserar tappet i Stockholm med andra städer. Sedan har vi fått in fler uppdrag på inredningssidan. Där ser vi en växande marknad.

Fojab.

117 arkitekter. Malmö.

Daniel Nord, vd. 

Annons
 1. – Vi anställer löpande. Det är naturliga avgångar och en del som byter jobb. Just nu så växer vi inte storleksmässigt. Landskapsarkitekter är alltid en bristvara.
 2. – Ja, vi har precis anställt en nyutexaminerad student.
 3. – Vi har medvetet valt att inte enbart vara ett bostadskontor. Bostadsprojekten utgör någonstans mellan 25–30 procent av våra uppdrag, så där blir det en liten sättning.
 4. – Nej.
 5. – Det är generellt kortare tidshorisont för oss alla i branschen. Det råder större osäkerhet i projekten och vi får vara beredda på snabba förändringar. Jag vet vad vi har att göra de kommande tre månaderna, men till våren är det mer oklart.

Landskapslaget.

36 arkitekter. Stockholm. 

Lise Hellström, delägare. 

 1. – Ja, vi behöver fler landskaps- och plan-arkitekter.
 2. – Nej.
 3. – Det har inneburit kortare framförhållning för oss.
 4. – Nej.
 5. – Goda!

Enkäten fortsätter längre ner i artikeln.

Majoriteten av de tillfrågade företagen nyanställer kontinuerligt, men ett tydligt mönster i rekryteringsbehovet är att man företrädesvis söker erfarna arkitekter. Hälften av företagen uppger att de inte är i behov av nyutexaminerade arkitekter. 

Annons

Arkitekten har talat med nyutexaminerade arkitekter från flera lärosäten som alla ger en samstämmig bild om att det blivit svårare att få jobb än föregående år. 

Andrea Berois tog sin arkitektexamen från Köpenhamns arkitektskola i våras. Hon har under utbildningens gång gjort två långpraktiker och en sommarpraktik på tre olika företag. Hon har därför kunnat följa tidigare klasskamraterna som sökte jobb i fjol. 

– De fick jobb relativt snabbt, antingen gick de tillbaka till sin praktikplats eller så hittade de ett nytt jobb efter några månaders sökande, säger hon. 

Andrea Berois har själv fått jobb på CF Møller i Stockholm, men bedömer att det blivit något svårare för studenter att få jobb efter examination. 

– När det var riktigt lätt att få jobb, lät det på vissa som att man kunde få jobb utan att ha erfarenhet från praktik. Så verkar det inte vara längre. Tvärtom tror jag att det är avgörande att göra praktik för att kunna få jobb snabbt, säger Andrea Berois. 

Sergio Montero Bravo är programansvarig för kandidatprogrammet i inredningsarkitektur och möbeldesign vid Konstfack. Högskolan gör ingen systematisk uppföljning över hur stor andel av studenterna som fått arbete. Han bedömer utifrån kontakter med studenter att de flesta fått jobb under de gångna åren, men att det kan vara en förändring i antågande. 

Annons

– Det vi kan se den senaste månaden är att många av de som frilansar har börjat höra av sig och visat intresse för att undervisa vilket har varit ovanligt de senaste åren. Det kanske kan vara ett tecken på att det blivit svårare, säger han.

Att arbetsmarknaden för nyutexaminerade blivit tuffare ser förbundsjurist Ulrik Östling som en naturlig återgång efter en period av överhettning.

– Studenterna har antagligen präglats av den kraftiga högkonjunktur som varit de senaste tre åren, där företagen ryckte i dem redan under utbildningen och många fick en tillsvidareanställning nästan direkt.  Nu uppfattar vi att det är mer av ett normalläge, säger han. 

Enkät till företagen, fortsättning:
 1. Planerar ni att nyanställa?
 2. Har ni behov av nyutexaminerade?
 3. Hur påverkade avmattningen på bostads­marknaden er?
 4. Har ni varslat och sagt upp personal under det gångna året?
 5. Hur bedömer ni framtidsutsikterna?

Spectrum arkitekter.

16 arkitekter. Stockholm. 

Annons

Wivian Eidsaunet, vd.  

 1. – Ja, två handläggande arkitekter, vara den ena ska vara inredningsarkitekt, med Revit-kompetens.
 2. – Nej.
 3. – Inte alls.
 4. – Nej.
 5. – Som förra året – goda.

Liljewall

143 arkitekter. Göteborg.

Per-Henrik Johansson, vd. 

 1. – Ja. Uppskattningsvis cirka två landskapsarkitekter och fyra byggnadsarkitekter.
 2. – Ja, men i mindre antal än tidigare.
 3. – Det har inte påverkat omfattningen av projekt men vi gör mindre mängd bostadsrätter. Förändringen märks tydligast i Stockholm.
 4. – Nej.
 5. – Vi ser försiktigt positivt på det kommande året. Vi hade räknat med att bostäder skulle gå ner vilket ännu inte har skett. Det som ökar för vår del är vårdanläggningar, utbildningslokaler och idrottsanläggningar.

MAF arkitekt-kontor

Annons

Cirka 50 arkitekter. Luleå. 

Peter Häggmark, vd.

 1. – Ja. Vi söker en erfaren byggnadsarkitekt till Luleå eller Piteå, respektive två erfarna byggnadsarkitekter till Stockholm.
 2. – Inte i närtid då vi anställt många unga de senaste två till tre åren.
 3. – I stort sett inte alls.
 4. – Ja, två medverkande arkitekter på grund av nödvändiga omstruktureringar efter att uppdragstyperna och personalsammansättningen i övrigt har förändrats.
 5. – En normalisering mot fler mindre och medelstora respektive färre stora uppdrag.

Här!

22 arkitekter. Malmö.

Mårten Belin, delägare.

Annons
 1. – Ja, en erfaren arkitekt och eventuellt en nyutexaminerad arkitekt.
 2. – Ja, om orderingången ökar något.
 3. – I vintras påverkade det oss ganska mycket, men nu är det bättre igen.
 4. – Ja, vi avbröt tyvärr vår satsning på landskap och blev tvungna säga upp två landskapsarkitekter. Vi satsar nu på byggnadsarkitektur ett tag framöver.
 5. – Ganska bra, det största problemet nu är offentliga beställare som är helt oförutsägbara på grund av politik och lagen om offentlig upphandling.

Sweco

Cirka 700 arkitekter. Stockholm.

Jan Mattsson, vd för Sweco architects. 

 1. – Ja. Främst erfarna arkitekter och landskapsarkitekter.
 2. – Vi söker alltid nya talanger.
 3. – Vi är över 20 kontor i Sverige och förändringarna på marknaden har varierat beroende på ort. Generellt är vi bra på att utjämna olikheter i vår beläggning.
 4. – Nej, vi har inte lagt något varsel i år. Vi ser däremot kontinuerligt över verksamheten och våra resurser, det är en naturlig del i vår utveckling.
 5. – Vi kommenterar inte framtidsläget.

 

Annons

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel