Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Stor efterfrågan på lösningar som lockar personal tillbaka till kontoren

Efterfrågan på nya kontorslösningar har ökat kraftigt i samband med återgången från hemarbetet under pandemin. Men det finns samtidigt arbetsgivare som ser anledning att vänta med slutsatserna om vad som är det nya normala.

Nyréns arkitektkontor har nyss flyttat in i sina helt nya lokaler och vill till skillnad mot många andra företag skynda långsamt med eventuella anpassningar.

– Jättemånga ringer och vill ha arkitekthjälp att locka tillbaka folk till arbetsplatsen.

Det säger Johanna Munck af Rosenschöld, vd för Strategisk arkitektur. Marknaden för nya kontorslösningar drabbades hårt under pandemin. Nu mår den bättre än på länge. Redan under våren började samtalen strömma in till Strategisk arkitektur, säger Johanna Munck af Rosenschöld, men efter sommaren har trycket ökat till nya nivåer.

– Vi har extremt mycket att göra. Vi ringer runt bäst vi kan för att hitta resurser men det är inte helt enkelt, säger hon och tillägger:

– Vi har anställt tre personer till vår grupp med inredningsarkitekter efter sommaren, men vi hade gärna kunnat vara tre till.

Beställningarna är på både lång- och kortsiktiga projekt, gemensamt är behovet av att skapa en attraktiv arbetsplats för att locka tillbaka medarbetarna till kontoret.  Utmaningarna får stöd i en ny undersökning från Kantar Sifo, utförd på uppdrag av Mer arkitekter, där fyra av tio kontorsarbetande tror att arbetsgivare kommer att ha svårt att anpassa kontoren efter nya behov. Tre av tio tror dessutom att arbetsgivarna kommer att ha svårt att skapa motivation för att återvända till kontoren.

– Vi ser i undersökningen hur stor betydelse ett bra kontor har. Betydligt fler uppgav till exempel att ett bättre utformat kontor skulle vara mer motiverande för återgången än högre lön, säger Niklas Larsén vd för Mer arkitekter.

Företaget ställde redan runt jul förra året om till att helt och hållet satsa på kontor, och omställningen har betalat sig – nu pågår nyrekrytering i full fart för att hinna med alla förfrågningar säger Niklas Larsén.

Bland de tydliga trenderna för de nya kontorsuppdragen märks ett ökat intresse för att arbeta aktivitetsbaserat med flexibla platser och möblemang. Många företag har också märkt av ett behov av fler små rum för ostört individuellt arbete – en vana som vuxit sig stark under hemarbetet.

– Vi ser efterfrågan på en större mängd olika arbetsmiljöer där medarbetarna själva väljer vad som passar för dagen, säger Johanna Munck af Rosenschöld.

Ytterligare en stark trend är satsningar på de sociala ytorna, för att både attrahera och behålla personal.

– De stora kunderna är stressade just nu när många tittar på hur de gör. Särskilt större techbolag har ganska stor ruljans och mindre lojalitet bland de anställda, då blir kulturen otroligt viktig och kontoret platsen där man kan bygga kulturen, säger Niklas Larsén.

Nyréns arkitektkontor är ett exempel på arbetsplats där man dock avvaktar med att göra om. Företagets sedan länge planerade flytt råkade sammanfalla med pandemin. Nu kombinerar personalstyrkan återgången efter hemarbetet med att packa upp de sista flyttkartongerna i det nya kontoret.

Det var planerat att flytten till de nya lokalerna skulle ske för ett år sedan. Men det är först nu som lejonparten av personalstyrkan börjar komma på plats i det nya, ljusa lokalerna. Det saknas ännu ett par ombyggda möbler som försenats på grund av pandemin, men det mesta är på plats.

– Vi är väldigt glada över att få jobba tillsammans på plats igen, det delar vi nog med många, säger Carin Lembre, affärs- och kommunikationschef på Nyréns.

Med flytten nära halverades lokalytan mot den gamla. Lokalerna planerades innan pandemi och hemarbete var ett faktum och Carin Lembre förklarar att en del saker måste justeras, som teknikflottan för bättre hybridmöten.

– Det är nog en utmaning för många, att få till hybridläget med mötesdeltagare både på plats och digitalt. Vi behöver se över teknikbehovet när det gäller ljud och bild, säger Carin Lembre.

Men medan många andra företag satsar på nya upplägg för att locka tillbaka personalen, vill Nyréns skynda långsamt med förändringar av det helt nya kontoret.

– Möjligen hade vi kunnat dela upp något mötesrum i två mindre. Men jag vill inte vara för snabb med att dra slutsatser om hur det kommer bli och vad det nya normala är så få veckor efter att restriktionerna slopats, säger Carin Lembre.

Företaget har fasta arbetsplatser för alla, med rotation av platser ett par gånger per år.

– Vi hade tankar om att ha en aktivitetsbaserad eller mer flexibel kontorslösning. Men vi har landat i en medelvariant med egna platser och andra mer gemensamma arbetsytor. Vi testar det nu när kontoret känns förhållandevis nytt, då är det skönt att man vet var man har sin hemvist, säger Carin Lembre.

Mer att läsa