Nyheter

Sten Gromark blir ny redaktör på Nordisk arkitekturforskning

18 juni 2021

Sten Gromark, professor emeritus på Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, blir ny redaktör för tidskriften Nordisk arkitekturforskning, The Nordic Journal of Architectural Research.
– Tidskriften ska vara en plats där man kan söka unik ny kunskap, säger han.

Annons

Nordisk arkitekturforskning, The Nordic Journal of Architectural Research, ges ut på engelska med tre nummer per år.

Sten Gromark tillträdde som redaktör för Nordisk arkitekturforskning tidigare i våras.

Sten Gromark.

Vad vill du tillföra tidskriften och är det något du vill förändra?

Annons

– Jag vill utveckla tidskriften vidare som en plats för utbyte av kunskap på både en teoretisk och praktisk nivå. Det är viktigt att visa på forskning som praktiken tycker är relevant och tar till sig och att doktorander bidrar med väsentligt ny forskning som efterfrågas i samhället. Jag vill också stärka sättet att arbeta med teman och jag vill lyfta gränsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning.

Hur jobbar ni i redaktionen?

– Jag blir en redaktör i en redaktionsgrupp om tre personer. Magnus Rönn och Marius Fiskevold är kvar sen tidigare och jag ersätter Daniel Koch. Vi anlitar sedan sakkunniga att granska artiklar för eventuell publicering, så kallad peer review. Varje artikel bedöms av två kompetenta granskare som ställer höga krav på de artiklar som ska publiceras. Varje år anordnar föreningen som ger ut tidskriften, The Nordic Association of Architectural Research, också symposier kring särskilda ämnen och därifrån publicerar vi sedan ett urval av artiklarna.

Vilken betydelse har tidskriften inom forskarvärlden?

– Tidskriften är en viktig plattform för doktorander och forskare, det utvecklas ett fantastiskt kollektivt arbete mellan dem. Tidskriften ger dem också en möjlighet att publicera sina artiklar i en tidskrift som har vetenskaplig status internationellt. Det är särskilt viktigt för doktorander som gör sammanläggningsavhandlingar genom att publicera ett antal artiklar i en vetenskapligt granskad tidskrift.

Tidskriften Nordisk arkitekturforskning

Tidskriften Nordisk arkitekturforskning, The Nordic Journal of Architectural Research (NJAR), ges ut av föreningen Nordisk arkitekturforskning/ The Nordic Association of Architectural Research, en oberoende, ideell förening av arkitektforskare från universitet och arkitekturskolor i de nordiska länderna. Föreningen anordnar också årliga symposier om forskningsfrågor av betydelse för forskarsamhället. Årets symposium har temat Concepts of transformation som och äger rum 3–4 november på arkitekturskolan i Aarhus.

Annons
Author no image

Nina Gunne

Gå till nästa artikel