Nyheter

Statligt stöd används för utveckling

12 augusti 2020

När Nyréns korttidspermitterade delar av sin personal i våras bestämde de sig för att använda de lediga timmarna till kompetensutveckling.

Annons
Foto Andreu Taberner

Trots distansarbete sedan i mars har Nyréns använt tiden för korttidspermitteringar till att kompetensutveckla de anställda.

I mars stod det klart för Nyréns att de närmaste månaderna skulle bli tuffa när orderingångarna bromsade och de valde att korttidspermittera delar av sin personal. Men Nyréns vd Ulrika Bergström ville använda tiden till kompetensutveckling.

Ulrika Bergström Foto: Johan Bärnström

– Det kändes självklart att använda den permitterade tiden på ett smart sätt och i dialog med fackliga företrädare landade vi en lösning där berörda medarbetare lägger sin ”lediga” tid på kompetensutveckling och utbildning, säger Ulrika Bergström.

Annons

Respektive medarbetare har tillsammans med sin chef tagit fram idéer till aktiviteter. Några har lärt sig nya program och digitala verktyg medan andra har fördjupat sig i forskning och omvärldsbevakning.

– Coronapandemin har påverkat Nyréns liksom övriga samhället. Vi kände, och känner fortfarande, ett stort behov av att rusta oss som företag och våra medarbetare så mycket det bara går för att kunna gå stärkta ur krisen, säger Ulrika Bergström.

I stadsbyggnadsgruppen har tre arkitekter permitterats på deltid. De har kunnat lägga tid på att skriva en forskningsansökan, utveckla sin kompetens inom verktyget Geografiska Informationssystem (GIS) och undersöka ungdomskulturer inom ramen för projektet Barn och unga i stadsplanering.

Katarina Borg Foto: Johan Bärnström

– Vi hade en lista på saker vi ville göra och en ständig frustration över att inte hinna fördjupa oss. Vi såg direkt korttidspermitteringarna som en möjlighet att få tid till det, säger Katarina Borg som är ansvarig för stadsbyggnad på Nyréns.

Först kontrollerade ledningsgruppen att det var tillåtet att använda tiden till kompetensutveckling.

Annons

– För oss var det självklart att utnyttja den här tiden till att göra oss mer konkurrenskraftiga, speciellt när staten både uppmuntrar till det och betalar ut permitteringsstöd, säger Katarina Borg.

Den 1 april korttidspermitterades 12 personer i olika omfattning på Nyréns, varav sju är arkitekter.

– Vi kommer att fortsätta använda den tid de får för att rusta företaget. Det finns ett uppdämt behov av att kunna utveckla olika kompetenser och vi kommer att fortsätta använda permitteringsstödet till det, säger Katarina Borg.

Kompetensutveckling under korttidsarbete

Tillväxtverket är positiv till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid utan att det påverkar stödet. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om till exempel interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller att kartlägga kompetenser.

Author no image

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel