Gå till innehållet

Byggande utanför storstäderna fokus på stadsarkitektdag

Utvecklingen i Duved, Jokkmokk och Borås lyfts fram på Stadsarkitektdagen 2022.

Den 14 oktober anordnas Stadsarkitektdagen i Stockholm, med föreläsningar och inspiration för medlemmar i Sveriges stadsarkitektförening. Det är första gången stadsarkitektdagen genomförs sedan 2019 eftersom den fått ställas in på grund av pandemin.

Tidigare stadsarkitektdagar har haft teman som vad kvalitet får kosta och hur PBL kan reformeras. I år är temat Boom utan krasch, Gestaltad livsmiljö i snabb tillväxt. Bakgrunden till temat är att intresset för att bygga utanför storstäderna ökar men att det samtidigt är viktigt att bevaka att tillväxten sker hållbart och enligt målen i politikområdet gestaltad livsmiljö.

Bland föreläsarna på årets stadsarkitektdag finns bland annat arkitekten Björn Hellström om Duvedmodellen som Arkitekten tidigare berättat om. Stadsarkitekten i Jokkmokk Annie Arnqvist och riksarkitekten Helena Bjarnegård berättar om visionstävlingen Visioner i Norr utifrån perspektivet hur tävlingen har hjälpt kommunerna.

Dessutom diskuteras resultaten av politiken för gestaltad livsmiljö som antogs av riksdagen 2018 och Richard Mattsson, stadsarkitekt i Borås, en av kommunerna som på sistone antagit en arkitekturpolicy, berättar om hur det kan vara att försöka läka ihop en brokig stad med gröna stråk.

Mer att läsa