Nyheter

Stadsarkitekten sågar förslaget – Växjö stadshus görs om igen

2 november 2018

Stadsarkitekten kritiserade de nya skisserna på Växjös stadshus – och fastighetsbolaget har backat.
Nu görs byggnaden om på nytt.

Annons
Foto Sweco

Swecos förslag ratas och får göras om

White arkitekter vann tävlingen med sitt förslag på hur byggnaden ska utformas. Arkitektföretaget arbetade vidare med program- och kalkylhandlingarna, men lämnade projektet i augusti i fjol efter en upphandling.

I stället gick det kommunala fastighetsbolaget Vöfab vidare med Sweco architects som inför bygglovsansökan fick i uppdrag att rita vidare utifrån Whites vinnarförslag.

I september presenterades det förändrade förslaget. Sedan dess har debatten gått varm i Växjö. Politiker, medborgare och arkitekter är kritiska till dess utformning. Kärnan i kritiken är att man frångått och förenklat det vinnande tävlingsförslaget alltför mycket.

Annons

Även Växjös stadsarkitekt Henrik Wibroe är kritisk till skisserna. I ett yttrande från oktober till byggnadsnämnden sågar han förslaget och betonar att byggnaden ska bli en så kallad ”signaturbyggnad” – varför verkshöjden måste vara högre. Han slår även ner på förslagets siluett och skriver att utformningen i förslaget inte är värdigt.

– Jag sågar det på gestaltningsmässiga grunder, det är det enda man har att hänga upp ett bygglov på. Men arkitektur är så mycket mer. Den här kåken som White har ritat är arkitektur som sticker ut, vill vara framtid, vision, hållbarhet och synas. Därför går det inte att bara plocka ner den till funktion och gestaltning. Vilket är risken när bäraren av idéerna som ingick i tävlingsförslaget saknas.

Henrik Wibroe Foto: Växjö kommun

Henrik Wibroe menar att det sågade förslaget saknar det visionära anslaget som fanns i vinnarförslaget. Han lyfter fram flera komponenter som fanns i Whites förslag – däribland de dubbla glasen med inbyggt solskydd respektive solceller på fasaden – som gav byggnaden en särprägel och djup.

– Fasaden utstrålade ljus och gav en träkänsla. Det fanns solceller i fasaden som strålade utåt till oss som tittade på huset och sa: ”Här är det någon som har tänkt”. Jag tror att det gäller att hålla kvar det.

Han betonar att förslaget nu ritas om – och att han hoppas att det blir ett bra resultat.

Annons

– I sådana här projekt finns det en tendens att bara utgå från det som redan finns på marknaden och bygga utifrån andras erfarenheter. Det passar inte, för då förlorar en sådan här kåk oerhört mycket. Man ville se ut som att man var densamma som i vinnarförslaget, och det räcker inte när det är så många andra dimensioner som måste vägas in. Men vi är inne i en process nu, och jag försöker stötta så att projektet landar på ett bra sätt.

Vöfab hänvisar frågor om projektet till Ove Dahl, Växjö kommuns projektledare för nya stadshuset, som förklarar att man tog till sig av stadsarkitekten respektive övriga parters kritik och drog tillbaka förslaget. Nu arbetar Sweco om förslaget ännu en gång:

– Det man jobbar med är att skapa en dubbel fasad, likt fasadlösningen som var med i Whites grundförslag. Så man tittar på det ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv och undersöker möjligheten att gå tillbaka till det upplägget.

Kommer det gå att hålla budgeten för projektet?

– Utgångsläget för beställaren är att det är den budgeten som gäller: 713 miljoner. Man får inarbeta utökade kostnader i projektet.

Erik Torvén Foto: White

Annons

White är numera frånkopplade från byggprocessen, men har tagit del av Swecos förslag.

– Det är en klar försämring, jag förstår att folk blev upprörda och håller helt med stadsarkitekten. Det är inte en bra tolkning av vårt förslag, säger Erik Torvén, partner och ställföreträdande kontorschef på White arkitekter.

Upphovsrättsligt har White rätten att stå med som avsändare när huset är färdigt, men det lutar åt att arkitektföretaget låter bli att göra det:

– Ser fasaden ut som i bygglovet vill vi inte ha vårt namn på det. Själva byggnaden är intressant som funktion och de lösningar den ger på platsen, men hur de interiöra kvaliteterna blir vet vi inte än.

Ett nytt förslag ska presenteras den 14 november, sedan behandlas ansökan om bygglov i december.

Annons

Author no image

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel