Gå till innehållet

Spårvägen i Lund får Trafikverkets arkitekturpris

En 5,5 km lång spårvägslinje mellan Lund och Brunnshög får priset för omgestaltning av befintliga gaturum och hög arkitektonisk kvalitet utmed hela anläggningen.

I december 2020 blev Lund en helt ny spårvagnsstad med en spårvägslinje mellan centrala Lund och den nya forskningsanläggningen ESS i Brunnshög. På Arkitekturgalan den 7 april fick spårvägen Trafikverkets arkitekturpris. Bakom projektet står medarbetare på Lunds kommun och konsultföretaget Atkins.

– Vi är särskilt glada över att Lunds kommun gav oss den tid vi lagt på att grotta ner oss i den här frågan, sa Fredrik K Karlsson från Atkins vid prisutdelningen.

Den 5,5 km långa spårvägslinjen med nio hållplatser börjar vid Lunds C och fortsätter längs det så kallade Kunskapsstråket förbi bland annat sjukhuset och LTH till den växande stadsdelen Brunnshög och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Juryn anser att arkitekterna i projektet på ett skickligt sätt har återbrukat och omgestaltat befintliga gaturum och höjt de estetiska kvaliteterna utmed hela den arkitektoniska anläggningen. ”Spårvägen i Lund är ett föredömligt exempel på hur en kollektivtrafikanläggning kan bli ett stadsbyggnadselement som sträcker ut staden utan att skapa barriärer”, skriver juryn i sin motivering.

Trafikverkets arkitekturpris delas ut vartannat år för att uppmuntra bra utformning inom infrastruktur med långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Priset administreras av Sveriges Arkitekter.

– Spårvägen i Lund har lyckats med ett till synes omöjligt uppdrag, att passa in spårbunden kollektivtrafik i en stadskärna med höga kulturhistoriska värden, säger Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket och juryns ordförande.

Lunds kommun har byggt spåranläggningen och angränsande bil-, gång- och cykelvägar.

Den upphöjda vita linjen i granit avgränsar de gräsbeklädda spåren som fördröjer regnvatten.

 

Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverkets arkitekturpris 2021 delades ut på Arkitekturgalan 2022.

Vinnare: Spårväg Lund C–ESS

Team och arkitekt: Lunds kommun: Pernilla von Strokirch, Clara Lundqvist, Anna Karlsson, Christoffer Lindskov. Atkins: Fredrik K Karlsson, Ola Gustavsson.

Beställare: Lunds kommun och Region Skåne.

Juryns motivering: ”Spårvägen i Lund är ett föredömligt exempel på hur en kollektivtrafikanläggning kan bli ett stadsbyggnadselement som sträcker ut staden utan att skapa barriärer. Skickligt utformad med stram kontroll, på allt från reläers infällning i stolpar till anläggningens övergripande karaktär, är den ett vackert inslag i stadsbilden. Genom att finnas på plats redan från början, ger spårvägen förutsättningar att etablera hållbara resemönster i de nya stadsdelarna. ”

Juryn 2021 har bestått av: Johan Folkesson, Torbjörn Sunesson, Ulrika Knutson, Anna Lindell, Katarina Borg och Ingrid Alerås.

Övriga nominerade till priset var: Bollnäs resecentrum av Sweco, Cykelväg Gotland av Sweco, och Varvsbron Helsingborg av Ramboll Sverige.

Mer att läsa