Nyheter

Sölvesborg skippar landskapsarkitekten

11 december 2019

Sölvesborgs kommun har antagit ett omfattande handlingsprogram med punkter som syftar till att förbättra utemiljön, men väljer samtidigt att göra sig av med sin landskapsarkitekt.
– Det är som att de inte förstår vad en landskapsarkitekt gör, säger Kristina Höijer, landskapsarkitekt.

Annons
Foto Sölvesborgs kommun

Stortorget i Sölvesborg är en av de prioriterade utemiljöerna i kommunens handlingsprogram.

Sölvesborgs kommun har genererat stora rubriker då det är den första sverigedemokratiskt ledda kommunen i landet. Samstyret, som består av SD, M, KD och lokala SoL-partiet, presenterade i september ett handlingsprogram med 220 punkter för hur man vill förändra kommunen.

Punkterna spänner över säkerhetsfrågor till äldreomsorg och under ämnet samhällsbyggnad skriver man att den fysiska miljön ska uppnå ”internationell toppklass”.

”Samhällsbyggnadskontoret ska präglas av kompetens och tillhandahålla resurser för att kunna göra Sölvesborg än mer attraktivt (…) den vackra och betydelsefulla miljön och naturen som präglar kommunen är viktigt att beakta. Därför lägger Samstyret ett antal förslag för miljö- och naturvårdsåtgärder”, står att läsa i programmet.

Annons

I oktober kom beskedet att en rad tjänster i kommunen skulle bort, däribland kommunens landskapsarkitekt.

Landskapsarkitekten Kristina Höijer har haft tjänsten i Sölvesborg sedan i mars 2018, men har dessförinnan arbetat 16 år i kommunen som parkansvarig och -chef.

– Det här beskedet har varit väldigt svårt att ta till sig. Jag har varit här i så många år att det bara är att gå ut på stan för att se allt jag har varit med om att arbeta fram och nu säger man att det inte är viktigt. Visst, medborgarna skulle inte märka från en dag till en annan att jag inte är här – men i det långa loppet blir det ett kompetenshål i kommunen, säger Kristina Höijer.

Efter beskedet har hon varit delaktig i att utforma en konsekvensanalys över effekterna av ett borttagande av hennes tjänst. Hon har haft det nya handlingsprogrammet som utgångspunkt och förhållit sig till mål så som att upprätta landmärken, tillgänglighetsanpassa kommunen och förändra Stortorget till en mer livskraftig mötesplats.

– I punkt efter punkt återkommer typiska uppgifter för en landskapsarkitekt. Så det är för mig obegripligt att man kommit till slutsatsen att min tjänst ska bort. Antingen är handlingsprogrammet tomma ord eller så vet de inte vad en landskapsarkitekt gör.

Lars Ericsson. Foto: Sölvesborgs kommun

Annons

Lars Ericsson, kommunchef i Sölvesborg, uppger att den indragna tjänsten är ett resultat av en stramare budget där ytterligare tjänster berörs.

– Vi har gjort ett prioriteringsarbete där vi gått igenom vilka tjänster som tillkommit sent och som innehåller arbetsuppgifter vi delvis kan lägga på is eller som vi kan hitta alternativa utföranden för, säger han och betonar att det är tjänsten och inte anställningen som försvinner.

Hur rimmar beslutet med den utstakade linjen i handlingsprogrammet?

– Det är den okunnige betraktarens fråga, för du kan inte vår organisation. Det finns andra medarbetare som har landskapskompetens och det finns en chef som har en grön kompetens. Det har vi tagit hänsyn till. Sedan tittar vi på arbetsuppgifterna och det är inte utpekat i handlingsprogrammet att det här ska utföras av en landskapsarkitekt per se. Vi har bedömt att vi klarar av handlingsprogrammet ändå.

Louise Erixon (SD), kommunstyrelsens ordförande, ställer sig bakom beslutet och förklarar i ett skriftligt uttalande:

– Det är en ganska ny tjänst och bedömningen har varit att uppgifterna går att lösa på andra sätt.

Annons

En förbundsjurist vid Sveriges Arkitekter förhandlar å Kristina Höijers vägnar, men vill inte kommentera processen i nuläget.

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel