Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Småföretagare får eget nätverk

Ett nätverk som ska utbilda och koppla samman arkitekter som driver mindre företag startar i Sveriges Arkitekters regi. Rekordmånga nya arkitektkontor är ett av skälen bakom satsningen.

– Vi ser att vi har en roll att stötta dig som är nystartad eller småföretagare på bästa sätt, så att du har koll på allt från det praktiska i att driva företag till hur du kan utveckla din affär, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Det nya nätverket går under namnet Företagarforum och riktar sig till medlemsföretagen i Företagarservice, där drygt 95 procent har färre än tio anställda. Träffarna kommer att ske en gång i månaden med start i februari och bland annat innehålla aktuell branschinformation, föreläsningar samt möjlighet att nätverka i mindre grupper kring ett ämne.

Träffarnas teman är ännu inte satta, men tävlingar, internationell marknad, hållbarhet och LOU är några tänkbara ämnen, enligt Tobias Olsson. På frågan varför satsningen kommer nu svarar han med tre förklaringar: att det startas ovanligt många arkitektföretag, att vår vana vid digitala träffar har ökat samt en motion till stämman som bland annat efterfrågade just detta.

Motionen skrevs av Maria Hörnell som drivit eget kontor i tretton år. Steget från anställd tog hon för att kunna styra över sin arbetstid och själv välja projekten hon skulle jobba med. I dag arbetar hon både med hus, utemiljöer och utställningar.

När Maria Hörnell får höra att hennes idéer snart blir verklighet jublar hon.

– Att vi som driver eget får ett eget forum är jätteviktigt. Jag tror att det kan leda till fler uppdrag, men också ett ökat självförtroende när man får ta upp saker man har på hjärtat och höra att fler har samma problematik.

Vad står högst på din önskelista vad gäller ämnen?

– Det finns många intressanta teman, men mest värdefullt är inputen från andra i liknande situation. Att vi kan inspireras av varandra, säger Maria Hörnell.

 

Företagarforum

Läs mer om och anmäl dig till nätverkets första träff här.

Mer att läsa