Nyheter

Samverkanslektorn: Utmaningarna måste sporra oss till mer innovation

5 oktober 2018

LTH och Region Skåne satsar på att stärka kunskapen om hur vi bygger hållbara städer. För nytillträdde samverkanslektorn Per-Johan Dahl spelar kreativ arkitektur en avgörande roll i arbetet med de globala utmaningarna.

Annons
Annons
Foto Privat

Per-Johan Dahl är nytillträdd samverkanslektor vid Institutionen för Arkitektur och byggd miljö, Lunds tekniska högskola.

Lunds tekniska högskola och Region Skåne investerar i ett nytt samarbete för att stimulera kunskapen om arkitektur, form och design.

– Fokus ligger på hållbara livsmiljöer, vilket är en jättefråga i sig. I dag har vi de 17 globala målen som skapar ett ramverk för hur vi kan agera mot de utmaningar som präglar samhällsbyggande. Hur ska vi bygga för att skapa mer jämlika samhällen? Hur kan arkitektur bistå med ny kunskap i arbetet med ”wicked problems”, vilket bland annat handlar om hur vi gör för att möta klimatförändringarna? säger Per-Johan Dahl.

Just ”wicked problem” återkommer Per-Johan Dahl till flera gånger. Det är, enkelt förklarat, ett problem som är nästan omöjligt att lösa på grund av dess föränderliga natur. Problemen kräver ofta lösningar som är svåra att förutse eftersom förutsättningarna hela tiden förändras.

Annons
Annons

– Jag anser att hållbarhetsfrågan är ett ”wicked problem” i sig själv, eftersom den präglas av stor komplexitet i samband, struktur och genomförande. Och där tror jag att vi som arkitekter kan tillföra mycket om vi låter utmaningen bli till en kreativ gnista som kan elda på en process där vi strävar efter innovation i stället för lösning, säger Per-Johan Dahl.

Lokala utmaningar i Skåne som Per-Johan Dahl nämner är bland annat arbetet med att förtäta städerna för att undvika att ta jordbruksmark i anspråk. Arkitektens uppgift blir att gestalta lösningar som säkerställer kvaliteten för den enskilda människan i täta miljöer.

Återbruk av svåranvända industrilokaler är en annan lokal utmaning där Per-Johan Dahl menar att det hade behövts mer innovation och han tycker att de rivningar som nyligen gjorts i Västra hamnen i Malmö är olyckliga.

– Byggherrar och exploatörer vill oftast riva eftersom storskaliga industrilokaler är svårhanterliga. Men just däri ligger vår utmaning. Det finns sätt att spara både pengar och naturresurser om vi satsar på innovation och vågar tänka i nya livsstilsbanor, säger Per-Johan Dahl.

Tjänsten som samverkanslektor är tillsvidare och medfinansieras de tre första åren av Region Skåne.

– Förutom samverkansarbete så kommer jag att undervisa och driva min egen forskning. Alla som är iblandade är intresserade av att samverkanssatsningen ska vara ett långsiktigt projekt mellan akademin, näringslivet och den offentliga sektorn. Och min uppgift blir att ta en aktiv roll i uppbyggnaden av en regional plattform för detta.

Annons
Annons

Målsättningen är att det långsiktiga arbetet ska pågå samtidigt som kortare projekt får fungera som prototyper.

Under de senaste tolv åren har Per-Johan Dahl jobbat utomlands och på håll betraktat Skåne och Sverige.

– Jag ser mycket fram emot att komma tillbaka och jobba, särskilt eftersom det händer så mycket i Skåne nu, säger han och lyfter bland annat fram Sveriges Arkitekters samarbete med Form/Design center som ett lyckat exempel.

Per-Johan Dahl tillträdde sin tjänst som samverkanslektor i augusti, men är tjänstledig på deltid under hösten för att arbete som gästprofessor vid Lebanese American University i Beirut. Han kommer vara tillbaka i Skåne på heltid efter årsskiftet.

Author no image

Anton Andersson

Gå till nästa artikel