Nyheter

Så påverkas arkitekternas arbetsplatser av coronaviruset

19 mars 2020

I Stockholmsregionen ställer såväl privata arkitektföretag som stadsbyggnadskontoren om till en vardag där fler jobbar hemifrån. Men distansarbetet innebär inte att verksamheterna stängs ner.
– Absolut inte, verksamheten fortgår, möjligen blir det något längre ledtider, säger Marie Månsson, kommunikationschef på Stockholms stadsbyggnadskontor.

Annons
Foto Arlid Vågen

Många av Stockholms stadsbyggnadskontors medarbetare – som vanligtvis arbetar i Tekniska nämndhuset – jobbar nu hemifrån på grund av det nya coronaviruset.

Marie Månsson. Foto: Stockholms stad

Efter att Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationen att alla i Stockholm som har möjlighet ska jobba hemifrån, gick Stockholms stad ut med nya riktlinjer. Bland stadsbyggnadskontorets cirka 350 medarbetare, varav många är arkitekter, har också många möjlighet att arbeta från hemmet, enligt kommunikationschefen Marie Månsson.

– Det är inget ska-krav att jobba hemifrån. De som har möjlighet till det ska rådgöra med sin närmsta chef. Vi använder digitala hjälpmedel för att hålla möten och i övrigt pågår verksamheten som vanligt, säger hon.

Annons

Den enda skillnaden mot förut är att stadsbyggnadsexpeditionen har stängt för externa besökare – telefontider och mejlkontakt gäller som vanligt.

Claes Larsson. Foto: Jonas Eriksson

Uppsala kommun anser sig också vara en del av Stockholmsregionen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Där har stadsbyggnadskontoret börjat jobba hemma i stor utsträckning med så kallad semesterbemanning på kontoret. Det innebär att ungefär en fjärdedel av arbetsstyrkan är på plats och att resten, inklusive ledningsgruppen, jobbar hemifrån.

– Vi har flera medarbetare som är friska och inte beroende av kollektivtrafik och vill komma in och jobba. De får göra det. Vi har alla uppkopplingsmöjligheter och kan komma åt alla våra program och filer, skriver stadsarkitekt Claes Larsson i ett mejl till Arkitekten.

Även de privata arbetsgivarna vidtar liknande åtgärder. Enligt landskapsarkitekturföretaget Urbios vd Mattias Gustafsson jobbar kontoret hemifrån i möjligaste mån. Av de cirka fyrtio personer som normalt befinner sig i lokalen, som hyser flera företag, är en dryg handfull på plats. Många är också hemma och vabbar.

Även arkitektföretaget Bau är ett renodlat Stockholmskontor och där pågår nu ett arbete för att säkerställa de tekniska lösningar som krävs för att många fler än vanligt ska kunna arbeta hemifrån. Bland annat inventerar ledningen vilken utrustning medarbetarna har hemma och vilken utrustning som kan tas hem.

Annons

– Det handlar om en rad olika tekniska lösningar som snabbt behöver vara på plats, säger Cecilia Skog, kommunikationsansvarig på Bau.

Kontoret har cirka 80 medarbetare varav ungefär hälften är på plats.

Cecilia Skog. Foto: Bau

– Vi har inte stängt. De som är symptomfria är välkomna att jobba härifrån och verksamheten fortgår. Med de digitala verktyg som finns känns det som att vi har bra fortsättningar att fortsätta jobba, säger hon.

Bau har haft en tydlig policy att arbetsplatsen är på kontoret, en kultur som alla gillar, enligt Cecilia Skog. Vad som händer nu när den sociala interaktionen huvudsakligen blir digital tror hon är för tidigt att sia om.

– Det här är en väldigt social arbetsplats och i nuläget känns det som att humöret är gott. Det finns en stor välvilja både hos oss som är på kontoret och de som är hemma att hjälpa varandra, säger Cecilia Skog.

Annons

För arkitektföretaget Kjellgren Kaminsky, som har kontor både i Stockholm och Göteborg, ser situationen olika ut i de båda städerna. Den knappa tredjedel av kontorets samtliga cirka trettio medarbetare som hör till Stockholmskontoret jobbar alla hemifrån medan det i Göteborg är valfritt än så länge. På Linkedin skriver ägaren Joakim Kaminsky att verksamheten fortskrider som vanligt och att de har infrastrukturen för att arbeta hemifrån och hålla möten över länk även i Göteborg om det skulle behövas.

– Vi håller våra leveranser som planerat och tar även kontinuerligt in nya uppdrag. Och oavsett hur läget ser ut imorgon, om en vecka eller längre bort, så anpassar vi oss efter den verklighet som råder, skriver han på Linkedin.

Jacob Sahlqvist. Foto: Patrick Miller

På det betydligt större arkitektkontoret White, med över 900 anställda, är det också olika situationer som gäller för de tretton lokala kontoren. Enligt marknadschef Jacob Sahlqvist arbetar marknads- och kommunikationsavdelningen nu med att ligga steget före i arbetet med att svara på de frågor som uppstår hos medarbetare och kunder. HR-avdelningen leder arbetet i att anpassa verksamheten efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer, som företaget följer.

– Nu går det väldigt snabbt och allt fler jobbar hemifrån, vilket är upp till varje gruppchef att avgöra utifrån livssituation och när projekten tillåter. Man måste kanske agera annorlunda i Stockholm än i Göteborg. Och på vårt Oslokontor är det få på plats, säger Jacob Sahlqvist.

White har också sett över alla nyckeltjänster i företaget, till exempel it-support. Tanken är att några ska jobba hemifrån för att säkerställa att verktygen och nätet alltid fungerar. När det kommer till arbete på distans konstaterar Jacob Sahlqvist att White är väl rustat med olika digitala verktyg som bland annat gör att det går att projektera hemifrån. Han tycker det är extremt viktigt att nå ut till kunderna med informationen om att kontorets verksamhet pågår som vanligt.

Annons

– Risken är att många sitter och är lite vilsna och då är vår roll som konsulter att stötta med att lösa de tekniska förutsättningarna, jobba med mötena och ta kontakt på ett annat sätt än förut. Nu gäller det att hålla tempot och se till att vi verkligen levererar mot våra kunder, säger Jacob Sahlqvist.

Rebecka Gordan

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel