Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Så lyckades bygglovsavdelningen jobba undan surdegarna

Strax före jul firade bygglovsavdelningen i Haninge med tårta. De hade nämligen lyckats få ner antalet ofördelade ärenden till noll.
– Nyckeln är systematiskt arbete, säger planchef Magnus Runesson.

Bygglovsavdelningen på Haninge kommun, som arbetat hårt för att korta väntetiderna och jobba undan alla ärenden.

Hur har ni lyckats med det?

– Genom planering och systematiskt jobb. Under 2017 rekryterade vi och när vi blev fler delade vi upp oss i tre team: Ett som jobbar med verksamhetslokaler, ett med villor och attefallare och ett med flerbostadshus. Det gjorde att alla kunde jobba med det de var bäst på. När det var som mest att göra hade vi en eftermiddags workshop . Där fick alla komma med förslag kring hur vi skulle kunna korta handläggningstiderna. När vi började tugga oss igenom surdegshögen blev det färre som ringde och undrade hur det gick med deras ärende eller var missnöjda, vilket gav oss mer tid att handlägga. Sen började konjunkturen mattas av under hösten, ärendeingången är inte lika stor som för ett år sedan.

Vad har du för tips till kollegorna ute i kommunerna som sitter med stora ärendehögar?

– Även om det är mycket och stressigt – ta er tid att tillsammans tänka efter och titta på hur ni ska jobba strategiskt. Hur ska ni göra för att lägga tid på rätt saker? Lägg upp en strategi, sätt mål, och fira när ni uppnått dem. Det ska vara kul och alla ska känna sig delaktiga.

Hur ska ni fortsätta utvecklas under 2019?

– Vi ändrar om i teamen, nu ska vi dela upp oss efter geografiska områden i stället. Det gör att vi enklare kan samarbeta med planavdelningen. Då kan vi lära av varandra, komma bort från stuprörstänket och ge medborgarna bättre service.

Mer att läsa