Nyheter

Så kan du kompetensutveckla dig

17 oktober 2019

Nästa år ska det bli lättare för anställda att vidareutbilda sig. Men möjligheterna att plugga finns redan i dag.

Annons
Annons

Fyra av tio akademiker går tillbaka till skolbänken efter examen, visar en undersökning från Saco. Utredaren Ana Andric tipsar om hur man kan gå tillväga.

Den kommande reformen om utvecklingstid har kallats för det nya friåret. Förändringen är en uppstramad variant där anställda ges rätt att mot ersättning ägna upp till ett år åt studier, samtidigt som en vikarie går in i deras ställe.

Regeringens prognos är att några hundra anställda kan ta del av reformen under oktober 2020, för att sedan växa till maximalt 5 000 personer under de kommande åren. Men de exakta kraven för att ta del av utvecklingstiden är ännu inte bestämda.

– Förutsatt att man utgår från utredningens förslag, handlar det exempelvis om att man måste ha varit anställd en viss tid men exakt hur det blir återstår att se, säger Ana Andric, utredare på Saco.

Annons
Annons

Ana Andric.

Däremot står det klart att intresset för att vidareutbilda sig är stort – drygt 40 procent av samtliga examinerade från 1980-talet och framåt har gjort det, visar en undersökning från Saco. Möjligheterna att plugga vidare som anställd kan inbegripa allt ifrån att gå en privat kurs inom sitt fält till att ta tjänstledigt för att studera på ett högskoleprogram. Men det finns ett par saker att tänka på som anställd om man går i studietankar.

– Det är viktigt att väldigt att tidigt föra en dialog med arbetsgivaren för det behövs en planeringshorisont. Enligt lag har man rätt att ta ledigt från jobbet för studier. Men man har inte rätt att bestämma när man ska ta ut den ledigheten, säger Ana Andric och fortsätter:

– Dessutom är det viktigt att det förs en diskussion om vad kompetensutvecklingen avser och ska syfta till. Det kan vara så att arbetsgivaren kan bekosta delar av kompetensutvecklingen. Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetstagaren ska kunna utvecklas i och med sitt arbete. Rör kompetensutvecklingen snarare eget intresse faller det på individen.

 

Tänk på det här om du går i studietankar:

Tid

Annons
Annons

Flagga upp tidigt för arbetsgivaren att du vill kompetensutveckla dig så att det finns möjlighet att hitta en vikarie och komma överens om upplägg för tjänstledigheten. Arbetsgivaren har enligt studieledighetslagen rätt att skjuta upp tjänstledigheten med sex månader.

Dialog

Vilka kompetensutvecklingsbehov har du i din nuvarande roll? Beroende på behoven och utbildningens art kan det vara arbetsgivarens ansvar att erbjuda kompetensutveckling och betala delar av utbildningstiden.

Pengar

Gör en budget för studieperioden och kolla vilka rättigheter till studielån och studiebidrag du har. Om du redan har utnyttjat samtliga 240 veckor du har rätt till, kan CSN göra undantag om det finns särskilda behov.

Annons
Annons

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel