Nyheter

Så kan arkitekter bli bättre på Instagram

7 december 2018

Instagram är sociala medier-tjänsten som ­arkitekter använder i allt högre utsträckning. Men gör vi det på ett smart sätt?

Annons
Annons
Foto Istock

Instagram har på några år blivit en given kommunikationskanal för många arkitekter. Matilda Stannow, projektledare på Stockholms stad och tidigare redaktör för tidskriften Rum, följer hundratals arkitekter och arkitektkontor på Instagram i sin omvärldsbevakning. Hon bedömer att arkitekter har mycket att vinna på en genomtänkt användning av tjänsten: 

Matilda Stannow. Foto: Johan Olsson

– Instagram har potential att fungera som ett riktigt bra och lättillgängligt marknadsföringsverktyg, men då krävs det att man tänker på mottagaren och inte bara publicerar bilder utan eftertanke. Man kan tröttna på konton som är för spretiga, säger hon och fortsätter: 

– Däremot kan man genom ett bra konto skapa stor trovärdighet och inge förtroende gentemot byggherrar, beställare och allmänhet. Man signalerar att här är någon som kan arkitektur och vet hur man säljer sina tjänster, vilket kanske inte sker om man lägger upp för många bilder från kontorets kalas och AW:n. 

Hon ser en tydlig skillnad i hur svenska och utländska arkitektkontor använder tjänsten. 

– Jag brukar raljera över att när det är fettisdag i Sverige får jag plötsligt 200 bilder på semlor i mitt flöde. De internationella fortsätter lägga upp bilder som knyter an till deras portfolio. 

Hon föreslår att man som kontor delar upp kommunikationen i två konton. 

–Ett konto där man mer strategiskt redovisar sin verksamhet och håller sig till att presentera sina projekt på ett relativt strängt sätt. Man kan sedan ha ett mer informellt ”dagbokskonto” där man visar upp nyrekryteringar, studieresor eller andra kontorsaktiviteter. 

Matildas Instagramtips
  • Använd två konton: Ett stramt som fungerar som långsiktig portfolio. Ett mer informellt med ögonblicksbilder från den dagliga verksamheten.
  • Använd Stories: Lättsamma, personliga bilder gör sig bäst som en story.
  • Informera: Ge kort fakta och ta chansen att kredda medarbetare som är inblandade i projektet.

Max Sohl Stjernberg

Gå till nästa artikel