Nyheter

Risk för att linbaneprojektet avvecklas

15 april 2019

Linbanan i Göteborg skulle förnya både kollektivtrafiken och stadssilhuetten. Men nu är det oklart om det omdiskuterade projektet blir av. En fördjupad lägesrapport visar att linbanan blir mycket dyrare än väntat.

Annons
Illustration UNStudio och Kjellgren Kaminsky

Två alternativ för linbanan finns – projektet skrotas eller pausas. Hittills har projektet kostat 77 miljoner.

Trafikkontoret har utrett förutsättningarna för stadslinbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen sedan 2013. Från 2015 har regionala Västtrafik varit involverat i projektet.

Hösten 2017 utlystes en tävling om utformningen av torn och stationer. Nederländska UNStudio och Göteborgsbaserade Kjellgren Kaminsky vann med förslaget New Beacon där de lätta, lekfulla tornen lånat uttryck från hamnkranar.

Men nu riskerar hela projektet att läggas ned. En pågående genomförandestudie visar att den uppskattade kostnaden på 1,1 miljarder mer än fördubblats.

Annons

– Summan har räknats om till 2,45 miljarder. Skillnaden beror på att vissa kostnader underskattats, men också på nya kravställningar. Gondolerna ska till exempel stanna helt vid på- och avstigning, och det innebär att tekniken måste anpassas, säger Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Det är projektentreprenören NCC och deras linbaneleverantör Leitner Ropeways som hjälpt till att ta fram ett riktpris för byggnationen. Redan från start har det stått klart att den första beräkningen – som gjordes innan sträckning och stationslägen var fastställda – inte skulle hålla. I nuvarande prognos på totalt 4,1 miljarder ingår bland annat markköp och riskreserv.

Men fortfarande återstår en del frågetecken, bland annat kring driftskostnader.

– Linbanan är ett helt nytt trafikslag, och kostnaden för att driva stationerna är inte känd. Även där beror det på vilka kravställningar som görs, säger Christer Niland.

Från början planerades linbanan vara färdig till jubileumsåret 2021, men i rapporten anges 2024 som ett troligare scenario.

I slutet av april tar trafiknämnden och styrelsen i Västtrafik ställning till den fortsatta hanteringen.

Annons

– I nuläget finns två alternativ. Det ena är att avveckla projektet, det andra är att se över kostnaderna för torn, stationer, gondoler och teknik, säger Christer Niland.

Om projektet lever vidare måste också finansieringen av linbanan förhandlas om. I nuvarande avtal står Göteborgs Stad och regionen för 415 miljoner vardera, och staten bidrar med 270 miljoner genom Sverigeförhandlingen.

En av stationerna ligger vid Volvos satsning Campus Lundby som blir en arbetsplats för 10 000 personer. Men Volvo har, liksom övrigt näringsliv i området, sagt nej till att vara med och delfinansiera linbanan.

– De är förstås oerhört angelägna om att en fast förbindelse över älven kommer på plats, men infrastruktur är ett kommunalt, regionalt och statligt ansvar. Oavsett om vi avbryter processen eller tittar på om det går att bygga en enklare version ska vi utreda alternativa lösningar, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det slutliga beslutet om linbanan ska byggas fattas av kommunfullmäktige.

Annons

Author no image

Elisabeth Klingberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel