Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Rise startar enhet för arkitektur och planering

Forskningsinstitutet Rise växlar upp arbetet inom arkitektur och fysisk planering. Flera planeringsarkitekter och arkitekter har anställts till en nystartad enhet som ska växa ytterligare.

I augusti startade en ny enhet inom Research institute of Sweden, Rise, som ska arbeta med hållbarhet inom arkitektur och fysisk planering.

– En orsak är vikten av att kunskap och innovation inom stadsutveckling vilar på en vetenskaplig grund. Det finns också ett behov av att arbeta på en internationell nivå, till exempel med EU-programmet New European Bauhaus som handlar om gestaltning av framtidens hållbara livsmiljöer. Det säger arkitekten Carina Carlman som har arbetat på Rise i två år.

Hon är forsknings- och affärsutvecklingschef på Rise och har lett rekryteringen till den nya enheten och uppstarten av det nya verksamhetsområdet.

– Vi arbetar för att accelerera den gröna omställningen i alla skalor av det fysiska rummet, från nya material till stadsdelar. Ofta samarbetar vi med olika arkitektföretag. Rise såg ett behov av att få in personer som kan arbeta med de frågorna, säger arkitekten Carina Carlman.

Carina Carlman är arkitekt och forsknings- och affärsutvecklingschef på Rise.

Linda Kummel, planeringsarkitekt som tidigare bland annat arbetat i Stockholms och Nyköpings kommun och som chef för Arkdes Think tank, är chef för den nya enheten.

– Hållbarhetsfrågor kommer att gå som en röd tråd i vårt arbete och därför har vi rekryterat arkitekter som har specialkunskap inom bland annat hållbarhetsberäkningar, socialt värdeskapande och så kallade digitala tvillingar, säger Linda Kummel.

Sedan enheten startades i augusti har den haft en stor blandning av uppdrag. Gruppen har bland annat tagit fram hållbarhetsstrategier till bostadsbolag och gjort en utbildningsinsats inom Byggherreforum. Nyligen fick enheten ett uppdrag från Energimyndigheten. Enheten kommer också samarbeta med bland annat Rise Designcentrum i Umeå och andra avdelningar inom Rise där arkitekter eller andra kompetenser är anställda.

Linda Kummel är planeringsarkitekt och chef för enheten Arkitektur och fysisk planering inom Rise.

– Vi ska också arbeta med att identifiera frågor där vi kan arbeta på tvären inom Rise, inom ämnen som till exempel mobilitet, återbruk och social hållbarhet, och där vår enhet kan fungera samlande, säger Linda Kummel.

Enheten för Arkitektur och fysisk planering arbetar med Stockholm som bas men planerar för att ha anställda utspridda över landet. Hittills består den av fem personer varav en redan var anställd inom Rise. Ytterligare tre personer med kompetens inom hållbar stadsplanering rekryteras just nu.

– När gruppen växer nästa år vill vi också knyta till oss forskare, säger Linda Kummel.

Reseach institutes of Sweden

Research institute of Sweden, Rise, är Sveriges forskningsinstitut och partner som i internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor verkar för konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle.

Mer att läsa