Nyheter

Resecentrum i Angered får Trafikverkets arkitekturpris

10 mars 2020

Trafikverkets arkitekturpris 2019 går till Angered resecentrum. Den femhörninga byggnaden är ritad av Wingårdhs och utformad i dialog med en grupp ungdomar som bor i Göteborgsstadsdelen.

Annons
Foto William Gustavsson

Angered resecentrum är ett resultat av ett nära samarbete mellan Wingårdhs, Västtrafik och unga i Angered.

Angereds centrum är en av de största knutpunkterna för kollektivtrafiken i Göteborgs kommun och ungefär 35 000 resenärer passerar platsen varje dag. Det nya huset stod klart sensommaren 2019 och togs fram tillsammans med Unga stadsutvecklare i området, ett samverkansprojekt mellan en grupp unga i närområdet och stadsdelsnämnden i Angered.

Enligt arkitekten Ingrid Alerås, arkitekt på Wingårdhs som arbetat med resecentrumet, var dialogen med ungdomarna avgörande för husets utformning. Ungdomarnas fältstudier och tankar mynnade ut i byggnadens femhörniga form, som från början var en annan. De unga gav också arkitekterna nya aspekter att ta ställning till i sitt arbete, såsom vikten av att skapa trygghet.

– Det jag vill lyfta är att detta varit lyckat exempel på medborgardialog. Inputen vi fick var avgörande för hur projektet utvecklades, sa Ingrid Alerås när hon tog emot priset på Arkitekturgalan tillsammans med flera ungdomar från projektet.

Annons

Juryn skriver också att ”det engagerade samarbetet mellan arkitekten, unga Angeredsbor och beställaren är en föredömlig process” och att detta arbetssätt har resulterat i en ”originell, skimrande byggnad som är sprungen ur sin omgivning”.

Trafikverkets arkitekturpris delas ut av Trafikverket vartannat år. Priset ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Den anläggning som uppmärksammas ska ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild för andra.

Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2019:

Angered resecentrum, Göteborg

Foto: William Gustavsson

Arkitekt:  Wingårdhs genom Gert Wingårdh (ansvarig), Jonas Edblad (uppdragsledare), Ingrid Alerås (handläggande arkitekt) och Maria Olausson (handläggande byggnadsingenjör). Också medverkande: konstnär Caroline Bäckman.

Byggherre: Västfastigheter.

Annons

Juryns motivering: Angered resecentrum är ett identitetsskapande, tryggt nav i miljonprogrammets tidstypiska stadslandskap och en spretig trafikmiljö. Byggnaden genomsyras av hög kvalitet. Dess minimala fotavtryck och intrikata form ger maximal utdelning. Det engagerade samarbetet mellan arkitekten, unga Angeredsbor och beställaren är en föredömlig process som har resulterat i en originell, skimrande byggnad som är sprungen ur sin omgivning.

 

Annika Jensfelt

Rebecka Gordan

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel