Nyheter

Nu är det klart: Reglerna för Attefallshus strider mot lagen

27 juni 2018

Högsta domstolen väljer att inte ta upp ärendet om Attefallshus. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolens dom gäller: Reglerna strider mot de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen.

Annons
Foto Øystein Søbye/TT

Bygglovsbefriade Attefallshus kom till som en så kallad regelförenkling under den förra regeringen.

– Det är anmärkningsvärt att en domstol underkänner en lag men nu är det alltså det som gäller. Högsta domstolen tycker att vi gjorde rätt, säger Carl-Gustaf Hagander, arkitekt och tekniskt råd på Mark- och miljööverdomstolen.

Attefallsreformen, som klubbades av riksdagen 2014, innebär att det inte krävs bygglov utan endast en anmälan från den som vill bygga ett Attefallshus och att det sedan bara är den som vill bygga Attefallshuset som kan överklaga det startbesked som kommunen ger. Men enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning, som nu alltså är gällande, har grannar och närboende rätt till domstolsprövning när det gäller byggnationer som kan påverka dem negativt. Man ska alltså ha möjlighet att överklaga när grannen vill smälla upp ett 25 kvadratmeter stort Attefallshus rakt i utsikten.

– Riksdagen fattade ett olagligt beslut 2014, förklarar Carl-Gustaf Hagander.

Annons

Boverket uppmärksammar också Mark- och miljööverdomstolens konstaterande att det i plan- och bygglagen finns en paragraf (Kap. 13, 15§ i PBL) som man måste bortse ifrån för att inte strida mot Europakonventionen.

”Den nuvarande rättsliga regleringen av Attefallsåtgärder brister när det gäller rätten till domstolsprövning av civila rättigheter enligt Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”, konstaterar Boverket i en rapport som överlämnades till regeringen redan tidigare i våras.

Samtidigt var Boverkets uppdrag från bostadsminister Peter Eriksson att utreda möjligheterna att tillåta ännu större Attefallshus, 30 kvadratmeter istället för 25. Och Boverket skriver i rapporten att det är möjligt att tillåta större Attefallshus ”under förutsättning att de nuvarande rättsliga bristerna i PBL åtgärdas”.

Regeringen har nu skickat ut Boverkets förslag till möjliga ändringar av reglerna på remiss. Remissen avslutas den 1 oktober.

– Nästa steg blir att titta på de inspel och synpunkter som kommer under remitteringen, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Vad vill du säga till dem som idag står i färd med att planera eller bygga ett Attefallshus?

Annons

– Om man planerar att bygga ett Attefallshus så är det konkreta tipset att kolla med sina grannar. Om de inte har något att invända, så bör det ju inte bli några problem.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel