Nyheter

Rätt till lugn och ro

24 maj 2019

Semesterlagen ger dig rätt till fyra veckor sammanhängande ledighet under juni–augusti. Men det är ­arbetsgivaren som bestämmer under vilken period du får ta ut den. Sveriges Arkitekters förbundsjurist Sandra Olséni reder ut de vanligaste semesterfrågorna.

Annons
Foto Istock

Under din semester har du laglig rätt till återhämtning.

Får jag spara semesterdagar?

– Ja, du har rätt att spara alla dagar utöver 20 semesterdagar under ett intjänandeår enligt semesterlagen. Sparade dagar måste tas ut inom fem år, och då räknar man från utgången av semesteråret. Tänk på att du inte får spara semesterdagar under samma år som du tar ut dina sparade dagar.

Vad är förskottssemester?

Annons

– I stället för att ta ut obetalda semesterdagar kan din arbetsgivare välja att ge dig förskottssemester. Den behöver inte återbetalas om du säger upp dig själv efter mer än fem år, eller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Förskottssemester är dock inget du kan kräva av din arbetsgivare. 

Måste jag vara tillgänglig?

– Många fortsätter att läsa jobbmejlen även under semestern, men detta är inget som din arbetsgivare har rätt att kräva av dig. När du har semester har du enligt lagen rätt till återhämtning, vilket innebär att du inte ska känna press att vara uppkopplad och tillgänglig.

Vad gör jag om jag blir sjuk på semestern?

– Det är inte ovanligt att vi inleder en semester med att bli sjuka. Du sjukanmäler dig då som vanligt och du har rätt att avräkna sjukdagarna från semestern. Vänta inte med att sjukanmäla dig till din arbets­givare, utan gör det direkt under din första sjukdag.

Har jag rätt att bestämma när jag ska vara ledig?

Annons

– Huvudregeln är att du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under sommarmånaderna, men däremot har du inte rätt att själv bestämma exakt när du ska vara ledig. Du kan komma med önskemål om specifika datum och veckor, men det är slutligen din arbetsgivare som bestämmer.

– Däremot har du rätt att få reda på när du ska ha semester senast två månader innan den börjar. Viktigt är också att komma ihåg att din rätt till fyra veckors sammanhängande semester endast gäller under sommaren.

När har jag rätt till betald semester?

Sandra Olséni, förbundsjurist hos Sveriges Arkitekter.

– Enligt semesterlagen, som tillämpas av en stor del av privat sektor, tjänar du in betalda semesterdagar under det föregående året för att kunna ta ut dem under din semester. Du tjänar in betalda semesterdagar när du jobbar och de kan tas ut från den första april varje år. Har du inte hunnit tjänat in någon semester, eller tillräckligt många dagar, kan du i stället ta ut obetalda semesterdagar. Rätt till semester har man oavsett om man har rätt till betalda semesterdagar.

– Inom offentlig sektor – och hos vissa privata arbets­givare – sammanfaller intjänandeåret och semesteråret.
Det innebär att semesterdagar faller ut den 1 januari och tjänas in under året. Inom kommunal sektor gäller det förutsatt att anställningen ska pågå minst tre månader. 

Annons

Anton Andersson

Gå till nästa artikel