Nyheter

Plattform för gemenskap vann tävling om stadsmöbler

7 februari 2020

Nu har produkttävlingen Den trivsamma staden avgjorts. Vinnare är Blank arkitekters Filt, ett förslag som enligt juryn skapar utrymme för människors kreativitet i det publika rummet.

Annons
Illustration Blank arkitekter

Vinnaren Filt är en plattform med en stople som kan utrustas med flera tillbehör, som bord, belysningsarmatur, eluttag och högtalare. Den robusta formen är tänkt att borga för ”ett långt liv i det allmännas tjänst”.

Tanken med tvåstegstävlingen var att fånga upp nya idéer om vilken möblering vi behöver för att framtidens stad ska bli trygg, trivsam och harmonisk. Den arrangerades av tillverkaren Smekab citylife i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Vinnaren Filt prisas av juryn för sin flexibilitet där den låga kvadratiska plattformen kan användas för en picknick, som ett dansgolv eller platsen för förskolebarnens sovstund. Juryn skriver också att funktionen av en liten scen ”bidrar i diskussionen om vem som får ta plats i det offentliga rummet”.

Filt utgörs av ett trädäck i en varmförzinkad stålram vilket juryn menar ger förutsättningar för hållbarhet över tid. Ett antal utvalda kulörer gör att produkten ”lågmält kan smälta in i en miljö och sticka ut i en annan”.

Annons

– Tanken var att skapa ett publikt rum i miniformat som är öppet för många människor. Produkten är liten men den rymmer stora idéer, säger Kalle Zetterholm som tillsammans med Linnéa Holmberg och Maria Torrent utgör Blank arkitekter.

Kontoret jobbar med både stadsplaneprojekt och inredning och kände att tävlingen passade dem bra.

– Sen tyckte vi att det var roligt att det ingick i vinsten att få jobba vidare med förslaget nära produktutvecklaren. Det är inte alltid det är uttalat i programmet, säger Kalle Zetterholm.

Till den allmänna tävlingen, som pågick under 72 timmar, kom totalt 57 förslag in. Tre valdes ut till en inbjuden tävling, förslaget Filt av Blank arkitekter, D’arc av Krook och Tjäder och Tillsammans av Cecilia Nerman. Förutom vinnaren har juryn också utsett en hederspristagare, förslaget Barnbidraget av Outer Space arkitekter.

Vinnarförslaget Filt ”tar tag i platsen runt omkring, aktiverar den vare sig den låga plattformen placeras i en park, på ett torg eller en skolgård”, skriver juryn. Illustration: Blank arkitekter

Förslaget D’arc gick vidare till steg två i tävlingen och är en produktfamilj med en bågform som återkommer i möbler och objekt, från räcken till cykelställ och långbord. Illustration: Krook och Tjäder

Annons

Även förslaget Tillsammans gick vidare till steg två. Den är en sittmöbel med inbyggd belysning och uppvärmning som aktiveras när någon sätter sig på den. Illustration: Cecilia Nerman

Barnbidraget fick juryns hederspris och är ett förslag med kompletterande tillbehör som adderas till redan befintliga möbler. Målet är att göra stadsmiljön mer inspirerande för barn. Illustration: Outer space

Rebecka Gordan

Gå till nästa artikel