Nyheter

Permitteringar och varsel på flera företag

17 april 2020

Det dåliga marknadsläget gör att många arkitektföretag nu tvingas till åtgärder. Främst handlar det om permitteringar av personal.
– Vi har utgått ifrån vilka projekt som är inställda eller uppskjutna och permitterat i de projektgrupperna, säger Helene Brandrup-Wognsen, vd för Kanozi.

Annons
Foto Istock

Nu vittnar arkitektföretagen om allt fler uppskjutna eller inställda uppdrag.

Arkitekten har talat med en handfull företag med arkitekter anställda och alla berörs i mer eller mindre utsträckning av den kris som Covid-19 har orsakat på marknaden.

Kanozi sade för tre veckor sedan upp 13 provanställda och visstidsanställda men har också behövt korttidspermittera personal, det vill säga infört korttidsarbete i olika omfattningar.

– Vi har utgått ifrån vilka projekt som är inställda eller uppskjutna och permitterat i de projektgrupperna, säger Helene Brandrup-Wognsen, vd för Kanozi.

Annons

Helene Brandrup-Wognsen.

Därför berörs 16 arkitekter i Göteborg, sju i Stockholm och sex i Malmö. Dessutom korttidspermitteras sex anställda i Inredningsbolaget i Göteborg.

De är alla korttidspermitterade i olika grader beroende på det projekt de arbetar i. Till att börja med gäller detta i sex månader.

– Vi har valt att göra så här för att vi är måna om att behålla vår kompetens och vi hoppas på att få in nya projekt till hösten och att de som pausats kommer igång, säger Helene Brandrup-Wognsen.

Daniel Nord.

Fojab la i slutet av mars ett varsel för 25 tjänster hos Arbetsförmedlingen. Nu är det klart att tolv tjänster har sagts upp, åtta i Malmö, två i Helsingborg och två i Stockholm. Bland de uppsagda finns främst arkitekter men också administrativ personal.

Annons

Samtidigt som uppsägningarna gjordes den 7 april infördes korttidspermitteringar i olika grader utifrån behov.

– Det är framförallt de kommersiella fastighetsägarna inom restaurang, handel och kontor som har det svårast, medan kommuner och statliga aktörer kör på och kanske satsar extra mycket nu. Så jag vill vara optimist, säger Daniel Nord som är vd för Fojab.

Sören Steffensson.

Wingårdhs arkitekter la den 3 april ett varsel gällande tolv tjänster varav elva i Göteborg.  Det berör främst interna och icke debiterbara tjänster som kommunikation, modellmakare och visualisering.

– Normalt har vi råd med de tjänsterna men vi är oroliga för likviditeten efter sommaren, säger Sören Steffenson, vice vd för Wingårdhs.

Wingårdhs har däremot ännu inte korttidspermitterat någon del av personalen. Redan i slutet av 2019 gjordes en krympning av personalen på grund av arbetsbrist och det togs då beslut om att inte förnya visstidsanställningar.

Annons

John Lydholm.

– Vi har att göra nu paradoxalt nog. Förutom en del inställda och avvaktande hotelluppdrag har vi bra beläggning, men det är klart att pandemin lägger en enorm osäkerhet på branschen, säger Sören Steffensson.

Link har ännu inte behövt lägga några varsel och löser situationen genom att korttidspermittera delar av personalen allteftersom. Det handlar om ett tiotal personer av runt 170 anställda totalt.

– Men vi tror att vi kommer att behöva använda oss av korttidspermitteringar i större omfattning framöver, säger John Lydholm som är vd för Link.

Han säger att de flesta påbörjade projekt fortsätter men att de som skulle ha startats upp inte gör det.

– Jag är jätteoroad. Vi har klarat mars bättre än vi trodde och jag tror vi klarar oss bra fram till sommaren, men orderstocken betas av allt mer, säger John Lydholm.

Annons

Alexandra Hagen.

White arkitekter har de senaste två veckorna korttidspermitterat totalt 56 personer på de svenska kontoren i olika grad, flest i Göteborg.

– Det vi hittills kan se är att de stora städerna är mer drabbade, framförallt Göteborg i flera bostadsuppdrag, medan kontoren på mindre orter är mindre berörda, säger Alexandra Hagen, vd för White.

Swecokoncernen har på grund av Covid-19 sett en minskad efterfrågan inom industri och inom privat bygg och fastighet som står för cirka 25 procent av den totala verksamheten. Sweco skriver i ett pressmeddelande att 200 anställda i Sverige kommer att omfattas av någon typ av åtgärder, och bekräftar att arkitekter kommer att beröras.

Innovationsföretagens enkät bland arkitektföretagen

Innovationsföretagens genomförde 15–16 april en snabbenkät bland sina medlemsföretag. 61 arkitektföretag med knappt 7 700 medarbetare medverkade. Av de företag (inte riktigt alla) som svarat på frågan om varsel och permitteringar svarar 13 företag att de tillsammans varslat 80 medarbetare och 18 företag att de planerar att varsla ytterligare 139 medarbetare. 23 företag svarar att de har permitterat 871 medarbetare och 22 företag planerar att permittera cirka 465 medarbetare.

Enligt Ekonomifakta lades 699 varsel till Arbetsförmedlingen under första kvartalet 2020 inom kategorin Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys. Detta kan jämföras med första kvartalet 2019 då 187 varsel lades.

Annons

 

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel