Nyheter

Park poppar upp i Visby

26 juni 2019

Gotlandsarkitekter har möblerat upp en bit allmän platsmark i Visbys hamn som en kommentar till att vi för ett hållbart samhälle behöver mötas och lyssna mer på varandra.

Annons
Foto Olof Stephansson

Popup-park Visby invigdes den 20 juni av Sara Lindh, planarkitekt och Elene Negussie, världsarvssamordnare från Region Gotland samt Gotlandsarkitekterna Jenny Lundahl och Karin Stephansson.

Under sommaren finns en tillfällig, så kallad popup, park i hamnen i Visby. Det är arkitekter på Gotland som ligger bakom att möblera upp en bit mark på allmän platsmark för att erbjuda en ny mötesplats i hamnen. Arkitekten Jenny Lundahl är en av initiativtagarna.

– För att bygga hållbara samhällen behöver vi platser där vi kan samtala med och lyssna på varandra. Vi tycker att det här är en fantastisk plats och ville prova idén att bygga upp en tillfällig park där, säger Jenny Lundahl.

De har möblerat platsen med sittplatser för att göra den synlig och attraktiv. Och det räckte för att besökare skulle strömma till redan före invigningen den 21 juni.

Annons

– Ingen vågar gå ut på en tom scen, men så fort vi hade ställt upp första möbelgruppen kom folk och satte sig i den.

Tanken med popup-parken är att lyfta fram platser som är tillgängliga för alla och gratis att vistas på. Men processen blev också en läroresa för dem själva. Marken upplåts gratis av Region Gotland. När arkitekterna försökte boka in seminarier i popup-parken under Almedalsveckan fick de nej.

– Det blev så tydligt att det här är allmän platsmark och att den då ska vara tillgänglig för alla, att ingen kan boka upp platsen. Vi fick en tankeställare och förstod vidden av demokratiska platser och det är verkligen fint.

Däremot hoppas de att parken ska användas under sommaren, för möten eller bara för att hänga.

– Vi hoppas att möten mellan människor ska leda till att de utbyter tankar och kunskap som leder till ett mer hållbart samhälle också socialt, säger Jenny Lundahl.

Annons

Nu väntar de på att sprayfärgen ska komma med båten så att de också kan måla markytan runt sittmöblerna med en färg som försvinner efter några veckor. Att argumentera för att göra parken till en permanent plats har inte varit uppe. Däremot har Region Gotland gjort en skiss för en utveckling av inre hamnen som underlag till en ny detaljplan. I förslaget ingår flera nya torgbildningar och byggnader i inre hamnen.

– Det skulle vara fantastiskt för Visby. Utanför murarna och i hamnen är det glest med platser att sitta på och framförallt där man kan vistas utan att köpa något, säger Jenny Lundahl.

Popup-park Visby

Popup-park Visby finns i inre hamnen vid Almedalsbiblioteket fram till den 29 augusti. Parken har genomförts av Sveriges Arkitekter Gotland i samarbete med föreningen Svensk Form Gotland, genom Jenny Lundahl, Karin Stephansson och Anneli Andersson Snygg.

På hemsidan https://www.popupparkvisby.se samlas synpunkter från besökare.

Author no image

Nina Gunne

Gå till nästa artikel