Nyheter

På nytt jobb: Här är nio kollegor på nya tjänster

12 november 2021

Veckans rapport om kollegor som klivit vidare i jobbkarriären innehåller nya medarbetare på Semrén och Månsson, Sweco architects, Krook och Tjäder och Elinder Sten.

Annons

Malin Landh är ny handläggande arkitekt på Semrén och Månsson i Göteborg. Hon har studerat Arkitektur och Teknik på Chalmers och har mastersexamen i både arkitektur och i konstruktion. Hon kommer senast från Sweco architects.

Anna Cederberg är ny arkitekt på Semrén och Månssons Göteborgskontor, där hon ska arbeta som uppdragsansvarig arkitekt. Hon har studerat arkitektur på Chalmers och kommer senast från Okidoki arkitekter.

Annons

Axel Svenstam är ny arkitekt på Semrén och Månsson i Stockholm. Han har tidigare studerat arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola och kommer senast från Lindberg Stenberg arkitekter.

Kristina Nygren Nilstein är ny landskapsarkitekt på Sweco architects i Bollnäs. Hon har tidigare arbetat på WSP i Stockholm.

Christer Larsson, arkitekt och tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö, adj professor i arkitektur och regeringens särskilda utredare har rekryterats till PR-byrån A beautiful soup som senior rådgivare.

Annons

Maria Tjäder började i augusti som civilingenjör på Krook och Tjäder i Göteborg. Hon har studerat Arkitektur och teknik samt en master i Industriell ekologi på Chalmers.

Felicia Troedsson Friberg är nyanställd arkitekt/platsutvecklare på Elinder Sten. Hon kommer senast från ON arkitekter och har studerat vid Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns Högskola och Politecnico di Torino.

Stina Edlund är nyanställd arkitekt på Elinder Sten arkitekter. Hon har nyligen tagit sin masterexamen på KTH i Stockholm och har tidigare praktiserat på Byrån för arkitektur och urbanism, BAU.

Annons

Linn Svahn är ny landskapsarkitekt på Sweco architects i Linköping. Hon är utbildad vid SLU Ultuna och kommer senast från Jönköpings kommun.

Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel