Nyheter

På nytt jobb: BIM-expert och stadsbyggnadschef i topp

21 maj 2021

I veckans rapport om arkitekter på nya tjänster finns kollegor på Här, Nyköpings kommun, Enter, WSP, BSK, Carlstedt och Semrén och Månsson.

Annons

Viktor Kuzev är nyanställd arkitekt på Här! med fokus på företagets BIM-utveckling. Han har en examen från UACEG, Sofia och har tidigare jobbat på Nyréns, TFIP, Walltopia och Grimshaw. Utöver det så har han utvecklat plugins och hållit kurser i olika datorprogram.

Linda Kummel är ny stadsbyggnadschef i Nyköpings kommun. Hon kommer närmast från Arkdes Think Tank och rollen som strateg och enhetschef, och har dessförinnan arbetat som stadsplanerare bland annat på Stockholms stad och Spacescape.

Annons

Johan Ljungqvist har fått tjänsten som chefsarkitekt på Enter arkitektur. Han var tidigare kontorschef på företagets Göteborgskontor och har varit på företaget sedan 2010.

Ulrika Cedwin är ny kontorschef på Enter arkitekturs Göteborgskontor. Hon är arkitekt och har varit på företaget sedan 2011.

Nicholas Gulick har börjat på WSP i Stockholm. Han är utbildad landskapsarkitekt med examen från Iowa State University, USA och Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norge. Han kommer närmast från Tengbom.

Annons

Johannes Dursun är ny affärsansvarig arkitekt på BSK arkitekter. Han kommer närmast från Ettelva arkitekter. Foto: Per Kristiansen

Karin Tibbelin är ny affärsansvarig för stadsbyggnad på Carlstedt arkitekter. Hon är planeringarkitekt utbildad på BTH och kommer närmast från Flens kommun där hon var chef för plan, bygglov, mark, exploatering, mät/kart och GIS. Foto: Elizabeth Thompson

Isabelle Easterling är ny medverkande arkitekt på Semrén och Månssons Göteborgskontor. Hon har en arkitektexamen från arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola och har även studerat arkitektur vid University of Tokyo. Hon kommer senast från Kaminsky arkitektur.

Annons

Johan Hammarberg är ny medverkande arkitekt på Semrén och Månssons Göteborgskontor. Han har en kandidatexamen i arkitektur och teknik samt masterexamen i arkitektur från Chalmers. Han kommer senast från studier inom byggnadskonstruktion.

Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel