Nyheter

På nytt jobb: Åtta kollegor på nya tjänster

25 november 2021

Alla discipliner finns representerade i den här veckans genomgång av kollegor som bytt jobb.

Annons

Lotten Wahledow är inredningsarkitekt på Urban design där hon kommer jobba som handläggande arkitekt inom fastighetsutveckling. Hon kommer närmast från TEA.

Monica Eriksson är ny handläggande arkitekt på Urban design. Hon kommer närmast från TEA och har tidigare jobbat och studerat i Tyskland och Storbritannien.

Annons

Julia Moore har börjat som arkitekt på Krook och Tjäder i Östersund och kommer närmast från Arkitektbyrå lilla Sthlm i Stockholm.

Emma Lindberg är ny uppdragsansvarig planeringsarkitekt på Mareld landskapsarkitekter i Göteborg och kommer att ingå i Mareld urban design studio. Hon kommer närmast från Tengbom arkitekter.

Ylva Ralph är ny uppdragsansvarig arkitekt på Mareld landskapsarkitekter i Göteborg och kommer att ingå i Mareld urban design studio. Hon kommer senast från Tengbom arkitekter.

Annons

Carl Darenlind är ny medverkande arkitekt på Semrén och Månsson i Stockholm. Han har tidigare arbetat på QPG Arkitektur och även skrivit en rapport för Boverket om positiva exempel där jämställdhet har integrerats i den byggda miljön.

Karin Gunnerek är ny medverkande arkitekt på Semrén och Månsson i Stockholm. Hon har en kandidat i arkitektur från KTH i Stockholm och en master från Bartlett School of Architecture i London.

Maria Sondén är ny handläggande arkitekt på Semrén och Månssons Göteborgskontor. Hon kommer närmast från White arkitekter och har studerat arkitektur på Chalmers samt på Tekniska högskolan i Helsingfors.

Annons
Author no image

Martin Kindgren

Gå till nästa artikel