Nyheter

Över 100 arkitekter på valsedlarna

20 augusti 2018

Från att de rödgröna inklusive vänstern haft bäst representation av arkitekter på valsedlarna för riksdag, landsting och kommun, är det i år nästan lika många som kandiderar för Alliansen.

Annons

114 av politikerna som finns på de olika partiernas valsedlar till riksdag, landsting och kommun titulerar sig arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt eller planeringsarkitekt. Det är något färre än förra valet, då 121 arkitekter fanns på valbar plats.

Arkitektkandidaternas fördelning mellan blocken har också ändrats på fyra år. Till valet 2014 tillhörde 50 procent av kandidaterna vänsterblocket S,MP,V medan endast 41 procent tillhörde Alliansen, det vill säga M,L,C och KD. I år är motsvarande siffror 47 respektive 46 procent. Det är endast två personer som skiljer mellan blocken 2018.

Ser man till de enskilda partierna är Miljöpartiet, MP, fortsatt det parti som har klart flest arkitekter på sina valsedlar. Till förra valet var det 32 stycken och i år är det 33. Näst flest arkitektpolitiker, till förra valet liksom till i år, har Liberalerna. Socialdemokraterna är det parti som fått betydligt färre arkitekter bland sina kandidater. 2014 fanns 17 arkitekter som kandiderade för S men i år är de bara tio. Centern har ökat mest i arkitektrepresentation med en fördubbling från sju kandidater 2014 till 14 stycken i år.

Annons

Landskapsarkitekten Freija Carlstén och arkitekten Nadim Hassen är två av kårens kandidater till riksdag, landsting och kommun. De representerar olika partier men för båda är miljöfrågorna högt på agendan.

– Det var de gröna frågorna som fick upp mitt intresse för politiken och med min kunskap om stadsbyggnad kan jag vara med och påverka i klimat- och livsmiljöfrågor, säger Freija Carlstén.

Freija Carlstén
Ålder: 27 år
På C:s valsedlar: Nr 17 i kommunen och nr 19 till riksdagen.
Hjärtefrågor: Klimat, stadsbyggnad och livsmiljöer. Foto: Jonas Malmström

Hennes politiska engagemang började en tid före förra valet när hon i samband med en prisutdelning kom i kontakt med Centerpartiets kommunalråd i Uppsala. Efter valet blev hon tillfrågad att jobba som politisk sekreterare och så småningom hamnade hon i plan- och byggnadsnämnden.

– Jag har lärt mig att ta ställning och argumentera för mina ståndpunkter och mitt parti har dessutom nytta av att jag kan branschen och frågor som cirkulär ekonomi och ekosystemtjänster, säger hon.

Nadim Hassen driver eget service- och fastighetsbolag i Nyköping och har varit aktiv politiker i snart tio år.

Annons

– Med bakgrund som invandrare tycker jag att vi ska vara en del av samhället. Det jag gillar med Miljöpartiet är miljöfrågorna och förändringsviljan, säger han.

Nadim Hassen
Ålder: 57 år
På MP:s valsedlar: Nr 19 i kommunen, nr 6 till landstinget och nr 15 till riksdagen.
Hjärtefrågor: Miljö, förändring, humanism. Foto: Gunilla Lundström

Han sitter redan i landstingsfullmäktige i Sörmland, i kommunens barn- och ungdomsnämnd och har en rad styrelseuppdrag. Och han tror på en fortsättning.

– Mitt parti ligger lite risigt till men vi kommer igen till valet, säger han.

Freija Carlstén har nyligen börjat jobba på WSP i Stockholm och har av tidsskäl bytt byggnadsnämnden mot styrelseuppdrag i kommunens fastighetsbolag. Hon står också lite längre ner på valsedlarna än hon först haft ambition om.

– Jag tänker att jag behöver lite mer skit under naglarna innan jag vill stå högre upp på listan, säger Freija Carlstén.

Annons

Det är totalt närmare 50 000 politiker som återfinns på valsedlarna inför valet den 9 september. Av de 114 som angett arkitekt som yrke är 68 män och 46 kvinnor och medelåldern är knappt 57 år. Kandidaterna kommer från både mindre och större kommuner i hela landet och ofta finns bara en eller två arkitektkandidater på samma ort. I Lund, Stockholm, Solna och Nyköping finns en handfull.

Fakta: arkitekter i riksdagen

Fyra arkitekter har suttit i riksdagen sedan 1988:

  • Margareta Fogelberg, FP (nuvarande L), inredningsarkitekt, 1988–1991
  • Kjell Dahlström, MP, arkitekt, 1988–1991
  • Jan Strömdahl, V, arkitekt, 1988–1991
  • Annelie Enochson, KD, arkitekt, 2002–2014
Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel