Nyheter

”Otrygga och tysta arbetsplatser om förslaget genomförs”

30 oktober 2020

Ett försämrat anställningsskydd, anser Saco om utredningen En moderniserad arbetsrätt. Sveriges Arkitekter står bakom alla punkter i remissvaret.
– Våra medlemmar behöver vara orädda och våga ha en motsatt uppfattning utan att riskera att bli uppsagda av personliga skäl, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Annons
Foto Martin Barraud, Istock

Den 26 oktober lämnade Saco in sitt remissvar på den utredning som behandlar Lagen om anställningsskydd, LAS.

Den 1 juni presenterades utredningen En moderniserad arbetsrätt som föreslår förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS. Syftet med ändringarna är att arbetstagare enklare ska kunna röra sig från branscher med minskad arbetskraftsefterfrågan till växande branscher. Det ska uppnås genom att göra det billigare för arbetsgivare att säga upp personal.

Saco har betonat att nuvarande LAS finns till för att skydda den enskilda personen mot godtyckliga uppsägningar och att det är viktigt att det finns en arbetsrätt som skapar trygghet för arbetstagarna i det krisläge Sverige befinner sig i nu: ”Det är inte läge att genomföra en förändring av LAS som syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden genom att underlätta för arbetsgivare att säga upp anställda.”

 En av huvudpunkterna i förslaget om En moderniserad arbetsrätt är ett utökat undantag vid turordning vilket skulle innebära att en arbetsgivare kan undanta fem personer fyra gånger per år. Saco avstyrker förslaget i sitt remissvar som de lämnade till regeringen den 26 oktober: ”Det här kommer att leda till att uppsägningar av personliga skäl att bli vanligare. Det finns en tydlig risk att det uppstår fler otrygga och tysta arbetsplatser, där akademiker påverkas i sitt arbete”…” det kan leda till att Sveriges innovationsanda och kreativitet kan komma att hämmas”.

Annons

Sveriges Arkitekter har haft tät dialog med Saco och ställer sig helt bakom remissvaret. Tobias Olsson, som är förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter, håller med om att förändrade turordningsregler kan leda till en ökning av uppsägningar av personliga skäl.

– Det skulle verkligen inte vara bra i en miljö där alla ska bidra med goda idéer och sin kompetens. Våra medlemmar behöver vara orädda och våga ha en motsatt uppfattning utan att riskera att bli uppsagda, säger han.

Utredningen föreslår också att begreppet ”tillräckliga kvalifikationer” ska ersättas mot ”kvalifikationer” vid omplacering enligt turordningsreglerna, vilket skulle innebära krav på att kunna ta nya arbetsuppgifter utan upplärning. ”Det gör det i praktiken omöjligt för akademiker, som ofta har specialiserade arbetsuppgifter, att få chans till omplacering till en ny tjänst”, skriver Saco.

Enligt förslaget ska en försämring av anställningsskyddet balanseras upp med bättre möjligheter till kompetensutveckling vid uppsägningstillfället. Saco anser att detta inte är relevant för akademiker och avstyrker också det förslaget. Istället har Saco föreslagit en separat lag som ger rätt till kompetensutveckling för alla anställda, under pågående anställning.

– Arkitekter arbetar liksom andra akademiker med kunskapsintensiva arbetsuppgifter och har lång utbildning. Obligatorisk kompetensutveckling är därför inte en stor nog fördel för våra medlemmar i förhandlingen, säger Tobias Olsson.

Saco om En moderniserad arbetsrätt

Sveriges Arkitekters medlemmar representeras av Saco i de pågående förhandlingarna om utredningen En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30 som presenterades den 1 juni.  Saco lämnade den 26 oktober sitt remissvar till regeringen.

Annons

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel