Nyheter

”Omöjligt sia om vad en ny regering kan göra”

7 september 2018

Arkitekten har låtit de åtta riksdagspartierna svara på nio aktuella arkitekturpolitiska frågor. Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef ser vissa glädjeämnen i partiernas svar men osäkerheten om vad som kan bli verklighet efter valet är stor.

Annons
Annons

Margareta Wilhelmsson är samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter. Foto: Peter Phillips. Fotomontage och grafik: Maria Blom.

Arkitekturpolitiken har varit på regeringens agenda sedan Alliansen startade utredningen Gestaltad livsmiljö strax före valet 2014 och i och med de rödgrönas proposition som riksdagen beslutade om i våras. Men hur blir det efter helgens val?

Margareta Wilhelmsson noterar att partiernas svar på Arkitektens frågor visar att den tydligaste skiljelinjen mellan regeringspartierna och oppositionen finns i frågan som riksdagen röstade om före sommaren: om estetiska ämnen ska vara obligatoriska i gymnasieskolan eller inte.

I övrigt ser hon att det finns en fortsatt utbredd tilltro till att regelförenklingar inom bygglov och detaljplanering ska minska bostadsbristen, något som Sveriges Arkitekter varit kritiska till i debatter och remissvar.

– Det går säkert att skruva på vissa regler men vi vill lyfta att reglerna finns där för att säkerställa en hållbar livsmiljö, den enskilda människans frihet och goda levnadsförhållanden för oss och våra barn. Det är inte alltid reglerna som är krångliga utan verkligheten, säger Margareta Wilhelmsson.

Det som hon pekar ut som positivt är partiernas svar på frågan om offentlig upphandling.

– De flesta partierna tycks inse vikten av att värna om kvalitet i offentliga upphandlingar, vilket är glädjande. Vi vill se ett skarpt uppdrag till Upphandlingsmyndigheten angående detta, säger hon.

Också glädjande tycker Margareta Wilhelmsson att partiernas svar på frågan om utbildningens dimensionering är.

– Vi verkar för fler utbildningsplatser för arkitekter och här ser vi att många partier ställer sig positiva till det, säger Margareta Wilhelmsson.

Vilket parti som är bäst för arkitekterna vill hon dock inte svara på.

– Vi blev glada när Allianspartierna sjösatte utredningen Gestaltad livsmiljö och vi är glada åt de reformer som den rödgröna regeringen sen drivit igenom och att ansvariga ministrar varit engagerade, säger hon.

Och trots att de enskilda partierna har sina svar klara, poängterar hon att det ändå är svårt att veta vad det innebär efter valet i september.

– Det går inte att sia om vad en kommande regering kan göra eftersom vi inte vet något om hur regeringsbildningen blir, säger Margareta Wilhelmsson.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel