Nyheter

Olika åsikter när torgplanerna i Karlshamn stoppas

24 maj 2018

År 2013 vann Sweco arkitekter en tävling om förnyelse av Stortorget i Karlshamn och i maj skulle planerna sättas i verket. Men nu har politikerna satt stopp. Arkitekten och stadsarkitekten är kritiska.

Annons
Foto Thorbjörn Andersson

Vy över Stortorget i Karlshamn, fotat från Rådhuset tidigare i år.

Under tio år har det förts diskussioner för att utveckla Karlshamns stora torg till en attraktiv plats för handel, kultur, rekreation och sociala kontakter. Swecos vinnande förslag i idétävlingen 2013 lade till mer grönska samtidigt som det enligt juryn speglade det historiska torgets gestaltning.

Den hårt slitna och ombyggda torgbyggnaden, ritad av arkitekten Hanna Victorsson år 1967, ansågs inte kunna bevaras och ersattes därför i förslaget av en ny paviljong i danskt tegel. Enligt landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson, som med sin kollega PeGe Hillinge utformat förslaget, har de under arbetets gång haft en nära dialog med tjänstemännen på kommunen kring kostnaderna.

­– Det har varit helt transparent. Till en början gjorde man en avsättning på 20 miljoner. Att kalkylen nu ligger på 54 miljoner beror på att man velat öka standarden på torget och i paviljongen, säger Thorbjörn Andersson.

Annons

Ändå är det just priset som den styrande koalitionen anger som orsak till att torgets omvandling nu inte blir av.

– Kostnaderna har ökat efter hand och när vi fick ett pris på uppemot 60 miljoner bestämde vi oss för att stoppa det i detta nu. Pengarna behövs till andra saker, som utbyggnad av förskola och skola, säger kommunalrådet Per-Ola Mattsson (S).

Men Thorbjörn Andersson tror inte att pengarna är hela förklaringen.

– Det finns en privat fastighetsägare som motarbetat arbetet systematiskt. Dessutom har oppositionen varit emot. Kommunalrådet, stadsarkitekten och tjänstemännen har gjort vad de kunnat men nu gick det inte lägre, säger han.

Perspektivritning över Sweco arkitekters föreslagna förnyelse av torget. Minskningen av parkeringsplatser är i enlighet med det program som kommunen tagit fram och taget i fullmäktige. Foto: Sweco arkitekter/PeGe Hillinge

Fastighetsägaren han syftar på är Peter Nilsson, vd för JN von Bergen och son som äger det stora varuhuset Flaggen som ligger längs torgets ena långsida. Tillsammans med andra företag och näringsidkare överklagade han bygglovet vid årsskiftet. Skälet han anger när Arkitekten ringer upp är att paviljongen är felplacerad.

Annons

– Vi var inte intresserade av en så stor byggnad framför Flaggen. Mina hyresgäster har varit på mig om det och det är något vi sagt från allra första början. Jag är besviken på att arkitekterna inte lyssnat på oss, säger Peter Nilsson.

En annan sak han tar upp är att han tycker att parkeringsplatserna behövs. Tidigare var de 130 på torget, för närvarande är de 70 och i Swecos förslag minskas de till 30 stycken.

– Karlshamn behöver ett torg där folk kan parkera, det är min personliga åsikt. Torghandel är viktigt och då måste du kunna parkera. Så är det på landet. Ingen i Karlshamn går mer än 200 meter, säger Peter Nilsson.

Flaggen har 130 egna parkeringsplatser på varuhusets baksida. Litar du inte på arkitekternas kunskap om hur torget ska bli bra?

– Visst är de bra på gestaltning men handel tror jag inte att alla arkitekter kan. Hade de brytt sig om vad som passar handeln hade vi aldrig överklagat.

Sweco arkitekters förslag på ny torgbyggnad. Enligt Thorbjörn Andersson betonade all antikvarisk expertis på kommunen och Länsstyrelsen vikten av att flytta paviljongen för att återupprätta axeln mellan Rådhuset och kyrkan. Foto: Sweco arkitekter

Annons

Stadsarkitekten Emina Kovacic håller inte med om att kommunen inte lyssnat.

– Vi har haft många medborgardialoger, mina medarbetare och kollegor har verkligen slitit för det. Det här handlar inte om en byggnad, om markbeläggning, bänkar eller belysning utan om stadens ansikte utåt. Ett torg visar hur staden värderar sina medborgare och vi har hela tiden haft människorna i fokus, säger hon.

Emina Kovacic understryker att det varit oerhört viktigt att hålla fast vid att torget är allas rum. Samtidigt kan hon se att de som varit emot projektet varit duktiga på att organisera sig, medan de som varit positiva till projektet inte mobiliserat på samma vis.

– Att planerna stoppas är en stor sorg för min del, men nu är det ett politiskt beslut vi måste leva med, säger Emina Kovacic.

Vad händer med torget nu?

– Det får bli någon form av livsuppehållande åtgärder. Fontänen måste lagas, belysningen bytas ut, elledningar ordnas. Överklagandet ligger hos länsstyrelsen men vi vet att nu när processen är stoppad kommer bygglovet att dras tillbaka.

Annons

Torgbyggnaden så som den såg ut strax efter att den ritades 1967 av arkitekten Hanna Victorsson. Foto: Hanna Victorsson

Idag är glaset på torgbyggnaden utbytt mot panel och huset i dåligt skick. Tanken är nu att den ska bevaras på befintlig plats, men det är oklart om den kan rustas upp eller behöver byggas om från grunden. Foto: Emina Kovacic

Även Thorbjörn Andersson är frustrerad över att projektet inte blir av, framförallt fö Karlshamnsbornas skull. Samtidigt hoppas han att det som hänt kan bli en lärdom för arkitektkåren.

– Samintressen måste gå före särintressen, vilket vi tyvärr ser i få projekt idag. Här måste arkitektkåren hjälpa till. Vi arkitekter har moraliskt ansvar för att de offentliga rummen har med sig sociala värden, att de är till även för gamla och unga. Helt enkelt att de ger plats för andra än bilar. Som det ser ut nu är Stortorget i Karlshamn landets mest otidsenliga torg.

Kommunalrådet Per-Ola Mattson håller delvis med:

–­ Nej, torget är kanske inte modernt eller fräscht, men en yta med servering för alla är det, säger han.

Annons

Rebecka Gordan

Gå till nästa artikel