Gå till innehållet

Okidoki ritar efter branden i Eksjö

Eksjö kommun har valt ut Okidoki arkitekter att rita den nya byggnad som ska uppföras i kvarteret för det totalförstörda byggnadsminnet Forssellska gården.
– Man ska kunna uppleva den unika, homogena stadsmiljön men när man kommer nära ser man att det är något nytt, säger Rickard Stark om vinnarförslaget.

Det har förts livliga diskussioner om vad som ska ersätta den Forssellska gården som totalförstördes när Eksjös stadskärna med närmare 60 byggnadsminnen brann i augusti förra året och en kvinna omkom. Efter en öppen intresseanmälan valde kommunen ut fyra arkitektkontor som fick tävla och nu har man valt att gå vidare med ett förslag av Okidoki Arkitekter.

Det var en rolig och svår uppgift och vi har haft mycket diskussioner på kontoret om hur vi ska göra, vad som är nytt och gammalt och vad vi står för. Jag känner mig trygg med det vi kom fram till, säger Rickard Stark på Okidoki.

Kontoret har valt det restaureringsetiska förhållningssätt som gäller för återskapande eller lagning av förstörda konstverk, det vill säga att man på håll ska uppleva det likadant som det ursprungliga men att man på nära håll tydligt ser att det är nytt med samtida detaljer.

På restaureringsspråk så skulle man kunna säga att vi har lagat en lakun i stadsväven, säger Rickard Stark.

Kommunen har också ordnat föreläsningar om ny bebyggelse i känsliga kulturmiljöer och tävlingen föregicks av en workshop där Eksjöborna fick komma med synpunkter på hur det nya huset ska se ut.

  Alla i Eksjö har något att säga om saken, säger Lucia Botero Hoyos, arkitekt på kommunens plan- och byggavdelning.

Efter workshopen lät kommunen i våras göra en mötesplats av kvarteret, ett stort trädäck där man också kunde få information om byggnaden som brann.

Det hade varit tråkigt med ett byggplank mitt i gamla stan ända tills det nya huset byggs och tanken var också att ge Eksjöborna tillgång till området, säger Lucia Botero Hoyos.

Den tomma platsen efter branden har blivit en populär mötesplats sedan kommunen låtit bygga ett trädäck där man informerat kommuninvånarna.

Den tomma platsen efter branden har blivit en populär mötesplats sedan kommunen låtit bygga ett trädäck där man informerat kommuninvånarna.

Problemet nu, berättar hon, är att platsen har blivit väldigt populär och att det finns dem som inte vill att det byggs något nytt hus.

Men vi är rädda om vårt kulturarv med alla sina byggnadsminnen och framförallt om den senmedeltida stadsplanen. Så våren 2018 är det tänkt att byggstarten kommer att ske, säger Lucia Botero Hoyos.

Den nedbrunna Forsellska gården, den största byggnaden mitt i Eksjö trästad, var enligt gammal dokumentation troligen från mitten av 1600-talet och blev byggnadsminnesförklarad 1993. Den bestod av fyra tvåvåningslängor i timmer med locklistpanel med rundande locklister och en körport in på gården, där fasaden hade svalgång med balustrad.

Okidokis vinnande förslag Ett hjärta är alltid rött, har enligt juryn väl anpassade fasader med god träkänsla och en skickligt utformad gårdsmiljö. ”Det finns en tydlig koppling till den unika stadsmiljön i Eksjö gamla stad, och vissa byggnadsdelar som finns kvar från Forssellska gården har infogats i projektet”, skriver juryn.

Rickard Stark på Okidoki ser fram emot fortsättningen.

Äntligen får vi genomföra ett riktigt träbyggnadsprojekt, säger han.

Innergården enligt Okidokis förslag till återuppbyggnad av Forssellska gården med kastanjeträdet som överlevde, liksom markbeläggningen av fältsten och en bit av källaren.

Innergården enligt Okidokis förslag till återuppbyggnad av Forssellska gården med kastanjeträdet som överlevde, liksom markbeläggningen av fältsten och en bit av källaren.

Mer att läsa