Nyheter

Ökat söktryck på arkitektutbildningarna

8 maj 2020

Antalet sökande till högskolornas utbildningsprogram för arkitekter har ökat med över 20 procent sedan förra året. Största ökningen i antalet förstahandssökande har Arkitekturskolan på KTH.

Annons
Foto Annika Jensfelt

Arkitekturskolan på KTH är alltjämt den arkitektutbildning i Sverige som flest vill komma in på.

Till höstterminen 2020 är det 3 400 personer som har någon av arkitektutbildningarna som sitt förstahandsval. Det är 636 personer fler än förra året. Arkitektutbildningarna bidrar därmed till den allmänna trenden som är att antalet sökande till landets högskoleutbildningar i år är fler än någonsin.

– Att antalet sökande till högskolan ökar kan vara en effekt av coronaviruset och den situation som råder i samhället och på arbetsmarknaden. Det är väntat och positivt att fler väljer att utbilda sig, förkovra sig eller kompetensväxla i tider som dessa, kommenterar Universitets- och högskolerådets generaldirektör Karin Röding.

Totalt har antalet sökande till landets högskoleutbildningar ökat med 13 procent jämfört med förra året. Universitets- och högskolerådet nämner att vårdutbildningarna finns bland de utbildningar som i år fått fler sökande. Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammen ökade med 34 procent och till läkarprogrammen med 26 procent.

Annons

Grafiken visar antalet förstahandssökande till högskolornas utbildningsprogram för arkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter till höstterminen 2020 respektive höstterminen 2019. Källa: UHR

Antalet sökande till arkitektutbildningarna har totalt ökat med närmare 23 procent. KTH står för den största ökningen. 1103 personer hade arkitektutbildningen där som sitt förstahandsval till höstterminen 2020 vilket är nästan 32 procent fler än i fjol.

Den enda arkitektutbildningen som minskat i antalet förstahandssökande är landskapsarkitektprogrammet på SLU i Uppsala. 128 personer hade utbildningen där som sitt förstahandsval vilket är sju personer färre än i fjol. Men om man ser till det totala antalet sökande, det vill säga även de som valt utbildningen i andra eller kanske tredje hand, har det skett en ökning även på SLU i Uppsala. Totalt 666 personer hade utbildningen bland sina sökalternativ i år vilket är 33 procent fler än år 2019.

Arkitekten har tidigare berättat att den alternativa antagningen till utbildningarna vid KTH, Chalmers, LTH och UMA, det vill säga Arkitektprovet, är inställt i år på grund av coronaviruset. Normalt kommer cirka en tredjedel av studenterna in på utbildningen den vägen men i år kommer alltså all antagning att ske utifrån gymnasiebetyg och högskoleprov.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel