Nyheter

Ökat fokus på designprocessen för HDK-studenter

16 maj 2018

Inför sammanslagningen med Akademi Valand om ett par år förstärks den konstnärliga inriktningen på HDK i Göteborg. Inredningsarkitektur ingår i en generell designutbildning.

Annons
Annons
Foto Emelie Asplund

– Individuellt skräddarsydd utbildning är framtiden, säger Ulf Dalnäs, prefekt på HDK. Han medverkade på Inrednings­arkitekturdagen i Göteborg som arrangerades av Sveriges Arkitekter Västra Götaland.

På HDK är designutbildningen ett sammanhållet program. Istället för att bygga på olika designområden vilar undervisningen på fyra hörnstenar: designprocess, konstnärlig gestaltning, kommunikation och helhetsperspektiv.

Det innebär att inredningsarkitektur inte har något eget spår.

– Med europeiskt samarbete ökar rörligheten mellan länder, ämnen och nivåer. Jag tror inte på att låsa in rumslig gestaltning i ett skråtänkande. Det behövs fler inredningsarkitekter och nya vägar in i yrket. En intressant möjlighet är att validera kompetens och erbjuda kortare omställningsutbildningar, säger Ulf Dalnäs, prefekt på HDK.

Studenten Petra Hjelm sökte sig till HDK för att utbilda sig till inredningsarkitekt. Men hon tycker inte att kursernas upplägg ger henne den kunskapsbas hon behöver för sitt kommande yrkesliv.

– Jag är besviken. Undervisningen är väldigt fri med utforskande designprojekt, även på kandidatnivå. Alla designstudenter, oavsett inriktning, läser samma kurser, säger hon.

Hon skulle önska en tydligare struktur för respektive designområde. För att få mer specifik kunskap kring inredningsarkitektur går hon just nu en utbytestermin på Chalmers arkitekturprogram.

– HDK är ingen dålig skola, den har många kvaliteter. Kompetensen inom inredningsarkitektur finns, det skulle vara ganska lätt att ändra utbildningen, säger Petra Hjelm.

Enligt Ulf Dalnäs är det en medveten strategi att satsa på ett generellt designprogram.

– Vi tvingar inte studenterna att göra val. Många fokuserar bara på ett område, exempelvis inredning eller grafisk design. Men vi uppmanar dem att gå emellan områden och bredda sin kompetens, säger han.

Målet är att utbilda självständiga designers som är rustade för att ta sig an komplexa samhällsutmaningar som kräver förmåga att problematisera och ifrågasätta.

– Utforskande designarbete är vår profil, syftet med utbildningen är att ge studenterna en gedigen konstnärlig grund, säger Ulf Dalnäs.

2020 går HDK ihop med Akademi Valand som har utbildning inom film, fotografi, fri konst och litterär gestaltning. Det finns också planer på att den nya institutionen ska flytta in i lokaler i och vid Artisten, huset där Högskolan för scen och musik håller till.

– Min dröm är att den nya fakulteten ska ha spetskompetens för scenrummet, att kombinera områdena scenkonst och rumslig gestaltning, säger Ulf Dalnäs.

En person som utbildat sig på HDK uppfyller idag kraven för att bli medlem som inredningsarkitekt i Sveriges Arkitekter, förutsatt att man kan visa att man inriktat sig på rumslig gestaltning, och förbundet har i flera år fört en dialog med skolan om vilka kriterier som behöver uppfyllas.

Nina Maanmies, sakkunning i utbildningsfrågor på Sveriges Arkitekter, anser att det är viktigt att högskolan tar ansvar för att informera studenterna om vilka konsekvenser olika val i utbildningen ger och att högskolan hjälper till att hitta rätt väg för att nå målet att bli inredningsarkitekt.

– Inredningsarkitektur är ett brett ämne där många andra designområden finns representerade, det är viktigt att studenterna får stöd för att göra lämplig inriktning och avgränsning, säger Nina Maanmies.

Hon understryker att det särskilt gäller kandidatutbildningen.

– De tre första åren lägger en viktig grund för studentens framtida yrkesliv där möjlighet för studieuppehåll med praktik och en bra ansökan till fortsatt utbildning är högst angeläget, säger Nina Maanmies.

Author no image

Elisabeth Klingberg

Gå till nästa artikel