Nyheter

Nytt verktyg ska mäta planers klimatpåverkan

25 februari 2021

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att föreslå en metod för att bedöma klimateffekterna av planer. Syftet är att ta fram ett gemensamt verktyg som kan användas i hela landets kommuner och regioner.

Annons
Foto Istock

Idag använder kommunerna olika verktyg för att bedöma vilken effekt en plan kan få på klimatet.

Boverket har tidigare tagit fram en vägledning om hur kommuner kan jobba med klimatmålen inom översiktsplanen. Det saknas däremot möjlighet att mäta och bedöma vilken faktiskt klimatpåverkan en regionplan, översiktsplan eller detaljplan kommer att ha. I oktober gav därför Finansdepartementet i uppdrag till Boverket ta fram ett verktyg som ska fungera vägledande för kommuner och regioner. Anette Johansson, bebyggelseantikvarie på Boverket, är projektledare.

– Regeringen anser att vi behöver göra ännu mer på plannivå för att nå klimatmålen. Vi ska föreslå vad verktyget ska innehålla men inte utforma själva programvaran, säger Anette Johansson.

Många kommuner och regioner har redan höga klimatmål och olika typer av verktyg för att mäta klimateffekter. Uppdraget handlar om att hitta ett gemensamt verktyg som kan användas i alla planskeden och över hela landet och vid planläggning av både mark- och vattenanvändning.

Annons

– Det här ska vara ett hjälpmedel som är enkelt att använda och inte en pålaga, säger Anette Johansson.

Boverket jobbar sedan i oktober med en bred referensgrupp som har haft ett flertal möten. I rapporten som ska lämnas till Finansdepartementet den 14 juni ska de också diskutera om det ska finnas krav på att verktyget ska användas.

– Det är sedan upp till regeringen att besluta det, men verktyget blir tämligen verkningslöst om det inte används, säger Anette Johansson.

Boverkets uppdrag

I oktober gav Finansdepartementet i uppdrag till Boverket att undersöka möjligheterna att ta fram ett verktyg för att bedöma ett planförslags klimatpåverkan vid planläggning enligt plan- och bygglagen. Boverket jobbar med en referensgrupp med representanter från 9 kommuner, 3 regioner, 4 länsstyrelser, SKR samt flera statliga myndigheterna.

Author no image

Nina Gunne

Gå till nästa artikel