Nyheter

Nytt ljusinitiativ ska ta hänsyn till mörkret

7 september 2021

Med det nya initiativet Mörkergestaltning vill Swecos ljusdesigners lyfta fram nattens betydelse för djur och natur.
- Vi behöver värna om de djur och insekter som är beroende av en mörk natt, säger Alexandra Schremer Payén, en av initiativtagarna.

Annons
Foto Tim Berglund

Genom att föra in ljusets påverkan redan i planeringsstadiet hoppas Sweco kunna undvika negativ påverkan på djur och insekter.

I städer som blir alltmer upplysta, minskar också de mörka miljöer där djur och insekter kan trivas och leva nattetid. För att belysa frågan har ljusdesigners inom Sweco startat intiativet ”Mörkergestaltning”, som syftar till att begränsa den negativa påverkan på djurlivet genom ökad kunskap.

– Ljusdesign är ett kraftfullt verktyg för trivsel och trygghet, men vi måste ta hänsyn till ekosystemet när vi ljussätter våra stadsrum, säger Alexandra Schremer Payén, studiochef vid Sweco Ljusdesign, som står bakom initiativet tillsammans med kollegan Linnea Henstam.

Alexandra Schremer Payén, studiochef vid Sweco Ljusdesign.

Annons

Djurliv och växter är känsliga för förändringar i både ljusintensitet och spektralfördelning under dygnets mörka timmar, men i vilken omfattning djurlivet påverkas av belysningen är inte alltid klarlagt.

Alexandra Schremer Payén menar att ljusdesigners har en viktig uppgift att utforma ljusmiljözoner som får lämnas obelysta.

– Att använda mörkret i gestaltningen innebär inte att vi måste släcka ner, utan snarare att begränsa tiden som belysningen är tänd. När vi diskuterar med våra beställare ger vi olika förlag på hur ljuset kan varieras, säger Alexandra Schremer Payén.

– Till en fasadbelysning kan vi exempelvis föreskriva att ljuset ska skifta i olika stadier från en låg ljusnivå som anpassas till skymningen och som sedan blir starkare, sedan sänks och slutligen släcks igen.

Initiativet syftar just till att föra in ljusets påverkan redan i planeringsstadiet och tillsammans med kunden lyfta fram hur djurlivet på platsen påverkas.

– Det handlar om ett verktyg där vi i dialog utvecklar en metodik med beställare och expertis om balansen mellan ljus och mörker. Vi vill ställa de rätta frågorna i ett tidigt skede.

Annons

Samtidigt, påpekar Alexandra Schremer Payén, måste vissa miljöer få vara mörkare, även i städerna.

– Det viktigt att prioritera stråk och att lysa upp vissa områden. Genom att planera belysningsintervaller, ljusfördelning och intensitet så kan vi värna både nattmörkret och djurlivet.

Author no image

Josef Svenberg

Gå till nästa artikel