Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Nytt läromedel i yrkessvenska på gång

Arbetsförmedlingen har beviljat Sveriges Arkitekter ekonomiskt stöd för att ta fram läromedel i yrkessvenska för arkitekter. Målet är att icke svensktalande arkitekter ska få lära sig den svenska yrkeskulturen via språket.

Ett läromedel ska utvecklas för arkitekter som vill ha språkträning inför praktiska arbetssituationer på arkitekters arbetsplatser. Arbetsförmedlingen har beviljat Sveriges Arkitekter ett stöd på 898 000 kronor för ändamålet.

Läromedlet ska kunna användas av bland annat arkitektföretag, arkitekthögskolorna, språkutbildare och arbetsförmedlare. Initiativet togs av LYS förlag som ska utveckla läromedlet. Sveriges Arkitekter ska också ta fram ett webbkurs som bygger på läromedlet med stöd av konsulten Learnways.

– Ett av Sveriges Arkitekters verksamhetsmål är att arbeta med mångfald och jämlikhet och vi tycker att det här är ett bra sätt att arbeta med det målet, säger Pehr Mikael Sällström som är projektledare på Sveriges Arkitekter.

Läromedlet ska både kunna användas av yrkesverksamma som vill stärka sin kommunikativa förmåga och arbetssökande som inte har svenska som förstaspråk.

– Språket kan vara en barriär för att utvecklas i sitt yrke och vi försöker bemöta det med ett läromedel. Men det är inte en kurs i vokabulär utan mer i hur man uttrycker sig i en yrkessituation. Målet är att utrikes födda arkitekter ska få lära sig den svenska yrkeskulturen via språket, säger Pehr Mikael Sällström.

Den 19 augusti är det startmöte för projektet.

Mer att läsa