Nyheter

Nytillskott i 100-årigt råd för skönhet

15 februari 2019

– Jag månar om utvecklingen av parker och offentliga rum, säger landskapsarkitekten Katarina Borg som tar plats i Stockholms skönhetsråd.

Annons
Annons

Vid årsskiftet tog planerings- och landskapsarkitekten Katarina Borg plats som en av tretton ledamöter i Stockholms skönhetsråd som fyller 100 år i år.

– Det var överraskande att bli tillfrågad, jag har inte tänkt på mig själv i den rollen, men det är roligt att ha fått ett sådant förtroende, säger Katarina Borg.

Hon är idag anställd på Nyréns arkitektkontor och har dessutom många års erfarenhet från Malmö kommun och Stockholms stad.

– Jag tror att jag kan bidra med en bra överblick över var och hur vi kan bygga för att tillföra värden till staden. Jag månar om utvecklingen av parker och offentliga rum och vill lyfta fram vikten av att staden satsar på att tillföra kvaliteter när man bygger nytt, säger hon.

Annons
Annons

Stockholms skönhetsråd bevakar frågor som rör stads- och landskapsbild, stadsliv och natur- och kulturvärden. Rådet följer de ärenden som behandlas politiskt och lämnar synpunkter på alla planer och viktiga bygglov i Stockholms stad. Hittills har Katarina Borg har hunnit vara med på två möten.

– Det har varit särskilt intressant att diskutera hur trafikleder kan förvandlas till stadsgator med levande stadsmiljöer. Rådet är positiva till att tillföra nya kvaliteter, till exempel nya boendeformer, men med hänsyn till befintliga värden, säger Katarina Borg.

Alla möten i rådet protokollförs och finns offentliga och rådets synpunkter lyfts ofta fram vid känsliga frågor. Rådet fungerar som stöd för tjänstemän och politiker och kan också driva egna frågor. Bland annat har rådet under det senaste året valt att uppmärksamma barns utemiljöer.

– Skönhetsrådet har en fri roll och får en bra överblick om vart Stockholm är på väg. Vi har en unik möjlighet att belysa viktiga frågor, säger Katarina Borg.

Stockholms skönhetsråd

Rådet till skydd för Stockholms skönhet består av 13 ledamöter varav några är politiskt tillsatta.

Katarina Borg är nominerad av Sveriges Arkitekter och efterträder landskapsarkitekten Anders Jönsson. Ny i rådet är också arkitekten Laila Reppen. Till ordförande valdes vid årsskiftet arkitekten Inga Varg som sitter i rådet sedan tidigare. Henrik Nerlund är Skönhetsrådets sekreterare sedan 2014.

Annons
Annons

Nina Gunne

Gå till nästa artikel