Nyheter

Nystart för stiftelsen Arkus

11 april 2019

Forskningsstiftelsen Arkus tar omtag i ny regi.
– Vi vill arbeta för att underlätta för arkitekter att söka forskningsmedel, säger Olof Philipson, ny på ordförandeposten.

Annons
Foto Sofia Strandell

Olof Philipson har efterträtt Ulf Ranhagen som styrelseordförande i Arkus.

För ett år sedan kom beskedet att Arkus kansli läggs ned. Detta efter att flera medlemsföretag – däribland White, Fojab och Nyréns – övervägt att lämna stiftelsen om inte medlemsnyttan blir tydligare.

Sedan dess genomgår den branschgemensamma stiftelsen en förändringsprocess, där man söker nya sätt att verka. Olof Philipson, utvecklingschef på Scheiwiller Svensson arkitektkontor, tillträdde som ny ordförande i höstas och har tillsammans med styrelsen analyserat vad Arkus ska fokusera på framgent.

– Det har tidigare varit en något diffus medlemsnytta, vilket vi ska förändra så att det blir större utväxling av medlemmarnas medel.

Annons

Olof Philipson pekar ut att Arkus kan spela en viktig roll i att underlätta för arkitekter att ansöka om medel för praktiknära forskning.

– Det finns i dag flera finansieringsmöjligheter så som Vinnova för forskning och utvecklingsprojekt men arkitekter är generellt sett inte bra på att söka medlen. Här kan Arkus både bli en hjälp i ansökningsförfarandet, men också underlätta för hur man ska bedriva ett större forskningsprojekt, säger Olof Philipson och fortsätter:

– Det är en nisch som passar Arkus bra. Vi är inte en myndighet, men vi kan vara snabbare än en stor myndighet på att ge stöd och support i ett praktiknära forskningsprojekt.

Arkus utvecklar en webbaserad plattform för att ge forskningsstöd som kommer att testköras under april. Samma gäller för ett nytt slags nätverksträff för ökat kunskapsutbyte.

– Vi kommer att utvärdera dem och fattar sedan beslut i maj om hur vi går vidare, säger Olof Philipson.

Arkus har även skrivit ett distributionsavtal med Svensk Byggtjänst om förlagsverksamhetens böcker.

Annons

Stiftelsen, som i nuläget har 36 medlemsföretag, har en ambition om att återetablera ett kansli – under förutsättning att kansliverksamheten drar in så mycket medel att det lönar sig.

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel