Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Nya upphandlingskrav ska vässa klimatarbetet

Nu publicerar Upphandlingsmyndigheten en första omgång klimatkrav för nybyggnad av hus. För arkitekter handlar det främst om krav på kompetens och handlingsplaner.

Vem ska hantera klimatberäkningar framöver? Enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetsspecialist går det att ta fram mer precisa krav framöver för hur arkitekter bör arbeta med utformning och materialval.

Jens Johansson.

Enligt Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, har det inte tidigare funnits så tydliga och skarpa upphandlingskrav för byggnader som det gör nu. De kan användas för olika faser i byggprocessen för flerbostadshus, lokaler, skolor och förskolor och riktar sig främst till offentliga fastighetsägare och byggherrar.

– Anbudsgivarna tävlar inte med varandra i anbudsskedet utan det är krav som ska uppfyllas när man väl har fått kontraktet. Det är för att man inte ska behöva lägga pengar på att ta fram beräkningar för ett jobb som företaget eventuellt inte får, förklarar han.

Kraven är mer långtgående än de som införs med de lagstadgade klimatdeklarationerna. Systemgränserna för klimatberäkningen håller samma nivå som Boverket föreslår att införa år 2027. Eventuellt kan gränsvärden för maximal klimatpåverkan för olika byggnadstyper komma också.

– För arkitektfirmor kan det i första hand främst handla om krav på kompetens och att ta fram handlingsplaner för arbetet att minska klimatpåverkan av byggnaderna, säger Jens Johansson.

Han säger även att det skulle gå att ta fram mer precisa krav framöver på hur arkitekter bör arbeta med utformning och materialval.

Alexander Landborn.

– Ju mer material, desto mer klimatpåverkan. Flyglar och fristående komplementbyggnader kan till exempel öka klimatbelastningen. Även materialval för stomme och fasader påverkar mycket så där finns det stora möjligheter att minska klimatbelastningen.

Alexander Landborn, hållbarhetsansvarig på Link arkitektur påpekar att arkitekterna står inför ett vägval när det nu ställs klimatkrav från flera olika håll.

– Vem kommer att hantera klimatberäkningar i projekten framöver? Jag tror att arkitekterna har möjlighet att äga den frågan, vi kommer in i ett tidigt skede och kan göra stora förbättringar.

Han ser positivt på upphandlingskraven.

– De verkar väl genomarbetade och det är helt rätt i tiden med riktlinjer kring hur man ska arbeta med klimatfrågan. Många arkitekter är lämpade att hantera en sådan här frågeställning och vi kan få god hjälp av våra 3d-modeller, säger han.

 

Om klimatkrav för nybyggnad av hus:

  • Det finns krav på procentuell minskning av klimatpåverkan på tre nivåer. 10 procent, 25 procent och 40 procent.
  • Stödet innehåller förslag på hur beräkningar ska göras för att se om klimatbelastningen har minskat jämfört med ett business-as-usual scenario.
  • De nya kraven innehåller även förslag på vad en handlingsplan bör innehålla, med exempelvis punkter om hur beställarens krav följs upp, listning av aktiviteter som ska genomföras, identifiering av och information till berörda roller och befattningar samt samrådspunkter om klimatberäkningar.

Mer att läsa