Nyheter

Nya prefekten: ”Arkitektur och teknik stärker varandra”

3 september 2018

På Chalmers samsas numera arkitekter och ingenjörer under samma tak.
– En spännande utmaning med två olika traditioner och arbetssätt, säger Fredrik Nilsson, som 1 september tillträdde som ny prefekt på institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.

Annons
Annons
Foto Emelie Asplund

Fredrik Nilsson är arkitekt och professor i arkitekturteori på Chalmers. I bakgrunden pågår ett studentprojekt.

I nyligen ombyggda samhällsbyggnadshuset ska lärande och forskning präglas av samverkan och integration, enligt Chalmers vision. Tanken är att många mötesplatser och öppna verkstäder ska underlätta för studenter och forskare, arkitekter och ingenjörer, att interagera med varandra.

– Huset är en viktig pusselbit i arbetet med att få ihop två kunskaps- och utbildningstraditioner till en institution. Det finns tydliga skillnader i både arbetssätt, kunskapsbas och examen. Lyckas vi utveckla samarbetsformer som tar vara på styrkorna kan det bli riktigt bra, säger Fredrik Nilsson.

Det var för ett och ett halvt år sedan som Chalmers slog ihop institutionen för arkitektur med institutionen för bygg- och miljöteknik. Sammanslagningen innebär ökat fokus på samverkan, men innehållet i arkitektutbildningen kommer inte påverkas.

– Utåt kommer vi prata om en arkitekturskola, hur vi organiserar oss internt är en annan sak, säger Fredrik Nilsson.

Tanken är att institutionen ska bygga vidare på Chalmers profil som innebär mycket samarbete med praktiken.

– Jag tror vi kan profilera oss ännu mer internationellt genom att agera lokalt. Chalmers kan bli en viktig spelare i den stora transformationen som Göteborg nu genomgår, säger Fredrik Nilsson.

Tekniska innovationer målas ofta upp som en av lösningarna på samhällsbyggnadssektorns komplexa utmaningar.

– Men tekniken måste sättas in i större helheter, och det är en av arkitekternas viktigaste kompetenser. Byggsidan måste också ta sig an digitala möjligheter. Intresset för att koppla ihop projekt med Chalmers kunskap inom AI – artificiell intelligens – är stor. Men digitaliseringen behöver också utvecklas inom gestaltning och produktion.

Fredrik Nilsson har tidigare arbetat med forskning och utveckling på White, och var mellan mars 2013 och april 2017 prefekt för institutionen för arkitektur på Chalmers. De senaste ett och ett halvt åren har han varit forskningschef på det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, ett engagemang som han nu avvecklar.

Author no image

Elisabeth Klingberg

Gå till nästa artikel