Nyheter

Ny styrelse för Sveriges Arkitekter nominerad

4 september 2020

Två färre styrelsemedlemmar men två vice ordförande. Det är nyheterna i den nya styrelsen för Sveriges Arkitekter som nu presenteras inför valet på stämman i november.

Annons
Foto Åke E:son Lindman

Tre nya namn finns på listan när valberedningen presenterar den nominerade styrelsen.

För snart två år sedan beslutade Sveriges Arkitekters stämma att styrelsen skulle minskas med två personer, från 13 till 11 ledamöter. Nu presenteras de elva namnen där tre nya personer föreslås kliva in i styrelsen; Bengt Andrén, Per Bornstein och Pontus Wirf.

– I år har valberedningen också pushat extra på att få in förslag till nomineringar och att man kan nominera sig själv, och det har gett ett bredare urval, säger Ylva Åborg som är valberedningens ordförande.

Det var också på stämman 2018 som beslutet fattades om en andra vice ordförande. Anna Leonsson som suttit i styrelsen sedan 2017 föreslås nu få den posten. Andra medskick som valberedningen arbetat med var att se till en större åldersspridning i styrelsen, där det tidigare har saknats någon över 51 år, och personer som är engagerade i stadsbyggnadsdebatten. Åldersspridningen är större i årets förslag som även rymmer mycket kunnande inom stadsbyggnad. Valberedningen har också beaktat förmåga och position att bidra i debatten.

Annons

Ylva Åborg Foto: Malin Nerby

– Successivt kan det leda till ett ledarskap som delas på tre personer och där ordförande tillsammans med de vice ordförande representerar Sveriges Arkitekters komplicerade uppdrag med både fackliga frågor och branschfrågor, säger Örjan Wikforss i valberedningen.

Valberedningen påbörjade arbetet i januari och har gjort ett hundratal intervjuer.  Den har också fått flera medskick från medlemsundersökningen och från Sveriges Arkitekters verksamhetsplan. Något som har betonats från flera håll är att den fackliga verksamheten behöver stärkas, ett uppdrag som fanns med också i den förra valberedningsperioden.

– Förslaget att Anna Leonsson väljs till andra vice ordförande syftar till att stärka styrelsens och förbundets fackliga röst. Vi har också haft ett fokus på att de anställdas perspektiv är väl representerat i styrelsen så att styrelsen till exempel inte bara har ledamöter med chefsposition eller eget företag, säger Ylva Åborg.

Valberedningen bevakar jämställdhet och mångfald och att nominerade till styrelsen representerar hela Sveriges Arkitekters medlemskår i form av profession, utbildningsort, ålder, kön, utländskt klingande namn och yrkesroll. Dessutom beaktas typ av verksamhet. Som privat eller offentligt arbete liksom koppling till akademi och forskning, storlek på arbetsplats, fackligt engagemang och om personen har en chefsposition är anställd eller ägare av ett företag.

– Vi har haft fokus på kompetens men vi stämmer hela tiden av representativitet men vi ser det som att varje person kan representera flera kompetenser och erfarenheter och det blir särskilt viktigt när styrelsen blir mindre. Det viktigaste är att alla har kompetensen att se till hela Sveriges Arkitekters verksamhet, säger Ylva Åborg.

Annons

Flera nominerade ledamöter har därför många olika kompetenser och erfarenheter inom exempelvis planering, arkitektur och landskapsarkitektur. Flera har också erfarenheter av att arbeta både privat och offentligt, av att vara anställd, ha personalansvar och av att driva eget företag.

– Vi har också betonat vikten av personer med anknytning till högskolorna. Det är en lågt prioriterad fråga inom förbundet, säger Örjan Wikforss.

Att hela landet representeras i styrelsen är också en av förutsättningarna för valberedningen. Ändå bor 6 av 11 personer i Stockholm.

– Vi har jobbat med en bred spridning och har lyckats få till personer från Östersund, Göteborg, Lund, Nynäshamn och en med anknytning till Luleå.  Det är också viktigt att vi ser att personerna har tidigare erfarenhet av och kontakter i olika landsdelar, ett exempel på detta kan vara Björn Ekelunds engagemang på Luleå tekniska högskola, säger Ylva Åborg.

Det senaste halvårets förändrade arbetsvillkor och reserestriktioner på grund av risk för smitta av Covid-19 har också funnits med i valberedningens diskussioner.

Örjan Wikforss Foto: privat

Annons

– Styrelsen kommer att kunna resa mindre. Samtidigt är det viktigt att den nya styrelsen träffas också fysiskt för att kunna utföra sitt arbete, säger Ylva Åborg.

Sveriges Arkitekter har idag utmaningar både i form av en stigande arbetslöshet bland medlemmarna och ett budgetunderskott.

– Det viktigaste var att hitta personer som lugnt kan ta förbundet genom krisen.  De ska i första hand kunna klara av styrelsearbetet och ta det ekonomiska ansvaret, säger Örjan Wikforss.

Nominerade till Sveriges Arkitekters styrelse:

Tatjana Joksimovic, ordförande, arkitekt SAR/MSA, enhetschef för bostäder och fysisk planering, Länsstyrelsen, Stockholm.

Fredrik Drotte, första vice ordförande, arkitekt MSA, Affärsområdesansvarig Stadsutveckling, ÅWL, Stockholm.

Anna Leonsson, andra vice ordförande, arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects, Östersund.

Annons

Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA, verksamhetsledare på tankesmedjan Movium/SLU, Malmö.

Sara Persson, inredningsarkitekt MSA, Tengbom, Stockholm.

Björn Ekelund, SAR/MSA, egen verksamhet, Stockholm, lärare på LTU, Luleå.

Jesus Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA, Tengbom, lärare på KTH, Stockholm.

Liv Sonntag, landskapsarkitekt LAR/MSA, Stadsträdgårdsmästare i Varberg.

Nyval:

Annons

Bengt Andrén, landskapsarkitekt LAR/MSA, egen verksamhet, Stockholm?

Per Bornstein, SAR/MSA, egen verksamhet, Göteborg.

Pontus Wirf, studerande LTH, tidigare BTH, Malmö.

Valberedningen består av:

Ylva Åborg, ordförande, Åsa Haremst, Katarina Kempe, Henrik Undeland, Örjan Wikforss och Karin Wilstrand.

Läs mer om de nominerade.

Annons

Nina Gunne

Gå till nästa artikel