Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Ny stadsarkitekt på gång i Malmö: ”Galet spännande!”

Malmö stad har påbörjat rekryteringen av en ny stadsarkitekt som ska få en förnyad roll i kommunen.
– Det är galet spännande, det är en gång i livet man får möjligheten att tillsätta en sådan viktig funktion, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Den nya stadsarkitekten ska efterträda Ingemar Gråhamn som varit stadsarkitekt i Malmö sedan år 2007 och nu går i pension. I och med nyrekryteringen har kommunen beslutat att passa på att förnya rollen.

En förändring är att stadsarkitekten, för att få bra genomslag, förstärks med ett team av arkitekter som arbetar med strategi, plan och bygglov. Samtidigt ska stadsarkitekten inte längre vara chef på stadsarkitektavdelningen.

– Vi har skiljt på avdelningschefsrollen och stadsarkitektrollen för att stadsarkitekten ska kunna fokusera på att arbeta proaktivt och strategiskt med arkitekturfrågorna. Det är ett stort arbete att leda en avdelning med 55 medarbetare och det blir omöjligt att då också arbeta proaktivt i hela organisationen, säger Marcus Horning.

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Enligt platsannonsen för tjänsten ska den nya stadsarkitekten ha ”en helhetssyn på den byggda miljön” och verka ”i alla skalor i stadsbyggnadsprocessen”. Vidare ska stadsarkitekten ”samverka och föra dialog om arkitektur och gestaltning med externa aktörer, bransch, övriga förvaltningar och bolag”. Stadsarkitekten ska också ”synas, höras och verka både på den lokala och nationella arenan”.

Stadsarkitektrollen ser lite olika ut i alla kommuner och en vanlig skillnad är just den om huruvida stadsarkitekten också är förvaltningschef eller om den har en mer fristående roll.

– Vi har tittat på hur andra kommuner gör och det finns nästan lika många varianter som det finns kommuner med stadsarkitekt. Vi tror överlag att det inte fungerar med toppiga hierarkier när det handlar en transformation i hela organisationen. Arkitekturen ska inte bara handla om flaggskeppsprojekt utan vara något som genomsyrar hela vår kultur, säger Marcus Horning.

Han har inga farhågor om att stadsarkitekten blir svagare när chefskapet skalas bort.

– Mandatet sitter inte i den formella chefsrollen utan i den funktion och det mandat som stadsarkitekten har. Stadsarkitekten arbetar på direkt uppdrag av mig och ledningsgruppen, säger stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning.

Mer att läsa