Nyheter

Ny rapport visar: Lisebergs upphandling föredömlig

9 maj 2018

Beställare som handlar upp arkitekttjänster borde lägga mer kraft på smarta urvalsmetoder, intervjuer och kompetenta bedömningsgrupper. Det konstaterar Sveriges Arkitekter i en ny rapport.

Annons
Annons
Foto Liseberg

I Lisebergs upphandling för arkitekttjänster valdes fem kontor ut för ramavtal; Archifunture, Forum arkitekter, Krook och Tjäder, Okidoki och Wingårdhs. Uppdragen kan variera från glasskiosk till ny gestaltning av en entré.

Det var under 2017 som nöjesparken Liseberg, som är ett av Göteborgs Stads kommunala bolag, bestämde sig för att upphandla arkitekttjänster för ett fyraårigt ramavtal. Enligt Lisebergs inköpare Homer Taghizadeh var det viktigaste att hitta rätt konsulter för uppdraget, vilket gjorde det olämpligt med ett öppet förfarande där lägstapriset skulle avgöra.

– Personkemin och målbilden måste stämma mellan beställaren och konsulten för att man ska uppnå bästa möjliga resultat, säger han.

Liseberg satsade därför på ett så kallat selektivt förfarande där en mindre grupp intressenter valdes ut baserat på kontorens referenser. I nästa steg ombads ansvarig och handläggande arkitekter lämna referensuppdrag, cv och timprislista. De intervjuades också av en bedömargrupp där bland annat Lisebergs projektchef som är arkitekt ingick. Därefter delades den totala poängen för samarbetsförmåga, erfarenhet och kompetens med en fiktiv anbudssumma från kontoren. Det ledde till timpriser mellan 1 215 kr och 800 kr för ansvarig arkitekt.

– Priset var underordnat. Vid upphandling av tjänster och konsulter är det viktiga att hitta rätt kompetens för uppdraget, säger Homer Taghizadeh.

Slutsatsen delas av Sveriges Arkitekter som lyft Lisebergs förfarande i en ny rapport om offentliga upphandlingar som genomfördes år 2017. Enligt Sveriges Arkitekter är Lisebergs selektiva förfarande, kvalificerade bedömningsgrupp, intervjuer och mindre fokus på pris ovanliga metoder som borde anammas av fler.

Vilka är nackdelarna med ert tillvägagångssätt?

– Det är tidskrävande och resurskrävande, både för beställaren och för de leverantörer som avser att lämna anbud. Samtidigt kan jag inte se hur vi kunde gjort det annorlunda för att uppnå samma resultat. Nu har vi fem kontor vi tror på med olika bakgrunder och tankesätt, säger Homer Taghizadeh.

Sveriges Arkitekters rekommendationer för offentliga upphandlingar:

1. Använd olika typer av selektiva förfaranden. En mindre grupp väljs ut och får lämna skarpa anbud baserat på enklare handlingar Den mindre gruppen kan då utvärderas mer noga och målsäkert.

2. Använd mer intervjuer. Det är bara genom möte man kan bedöma att arkitekten har de personliga förmågor som krävs för att leverera lösningar som stämmer med projektets ambitioner.

3. Våga använda de nya upphandlingsmetoderna. De är särskilt anpassade till arkitektupphandlingar, till exempel när ”upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar”.

4. Använd kompetenta bedömningsgrupper. Komplicerade utvärderingstabeller kan kan ge intrycket av en omsorgsfull ”objektiv” värdering men bakom varje siffra ligger en värdering.

5. Använd bara referenser för att bekräfta – inte för att bedöma en kompetens.

6. Ge priset det värde det förtjänar. Man kommer inte närmare målet genom att handla upp på fasta priser eller golvpriser – och verkligen inte genom att handla upp till lägsta pris.

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel