Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Ny rapport: Ljus framtid för blivande arkitekter

Trots konjunkturnedgången under pandemin ser nyutexaminerade inom samtliga arkitektdiscipliner ut att möta en stabil arbetsmarknad de närmsta åren, enligt en ny rapport från Saco.

Konkurrensen om jobben ser inte ut att bli stor för någon av de fyra arkitektdisciplinerna, enligt Sacos rapport som sträcker sig fram till 2026.

Sacos rapport “Framtidsutsikter” undersöker och prognostiserar drygt 60 akademikeryrken och utbildningar för att underlätta valet för blivande studenter. Den generella bilden är ljus, enligt rapporten har den som påbörjar en högskoleutbildning nu goda chanser till jobb på fem års sikt.

Även för arkitektdisciplinerna spår rapporten en i stort hoppfull framtid. För arkitekter och landskapsarkitekter spås arbetsmarknaden vara ansträngd men i balans, medan konkurrensen tros vara låg för inredningsarkitekter och planeringsarkitekter.

– Arkitekterna skakades ganska mycket av pandemin och den innebar mycket omstruktureringar kring hur man jobbar. Många kontor tog inte emot praktikanter och nyanställde inte under distansarbetet, men nu verkar mycket ha ordnat upp sig, säger Pälle Kamali, kommunikatör vid Saco och redaktör för rapporten.

Pälle Kamali, kommunikatör vid Saco.

Prognoserna för de fyra inriktningarna bygger på underlag från Sveriges Arkitekter och bedöms som relativt säkra, men påverkas bland annat av faktorer som huruvida samhällets investeringar i den gröna omställningen fortsätter och går att finansiera. Rapporten konstaterar även att en hög efterfrågan på färska digitaliseringskunskaper och klimatkompetens kan stärka nyutexaminerades ställning på arbetsmarknaden.

Särskilt god är prognosen för inrednings- och landskapsarkitekter då färre examineras inom yrket än som väntas gå i pension. Det omvända gäller för arkitekterna, med färre pensionsavgångar de närmsta åren och många som fortsätter arbeta även efter pension. Rapporten konstaterar dock att arbetslösheten varit låg för samtliga inriktningar, särskilt innan pandemin, och att en återhämtning pågår.

– Det är svårt att jämföra mellan utbildningarna nu när det är så många som har en så god prognos. Men vi på Saco säger också alltid att man inte ska välja en utbildning enbart för att prognosen ser bra ut, utan man ska utgå från sitt intresse, säger Pälle Kamali.

Mer att läsa