Nyheter

Ny prefekt med miljöprofil till BTH

3 februari 2020

Vid årsskiftet tillträdde Peter Schlyter som ny prefekt för institutionen för fysisk planering på Blekinge tekniska högskola. Han är inte arkitekt men har en stark miljöprofil.

– Uppdraget känns spännande och ansvarsfullt, säger han.

Annons
Foto Privat

Peter Schylter har arbetat vid institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet i nära tjugo som lärare och forskare. Sedan årsskiftet är han prefekt för institutionen för fysisk planering på BTH.

Peter Schlyter är professor i fysisk planering med miljövetenskaplig inriktning. Hans forskning handlar om hur samhället försöker förstå, mildra och lösa miljö-, hållbarhets och klimatpolitiska problem.

På frågan om det nu kommer bli ett större klimatfokus på institutionen svarar han att den redan har den riktningen, men tillägger att hans bakgrund möjligen kan vara till hjälp i sammanhanget.

–  Vi kan nog alla se att miljö-, klimat- och hållbarhetsutmaningarna är här som stora samhällsutmaningar under överblickbar tid. Självklart kommer detta att märkas mer och mer i all utbildning, inklusive den i fysisk planering.

Annons

Peter Schlyter betonar att de utexaminerade planeringsarkitektstudenterna redan har exceptionellt hög anställningsbarhet men att det däremot skulle behövas en ny och ambitiös vidareutbildning för redan yrkesverksamma planerare.

– Det mesta av omställningen på klimat- och hållbarhetsområdet landar på ett eller annat sätt i praktisk planering – och fortbildningsbehoven inom yrkeskåren är stora.

Peter Schylter tar över efter Abdellah Abarkan vars mandatperiod gick ut vid årsskiftet. Tjänsten utannonserades internt på BTH och hade två sökande. Att rekryteringskommittén gick på Peter Schlyter förklarar skolans rektor Mats Viberg med att han är professor i ett relevant ämne samt har bra personliga egenskaper.

– Peter Schlyter har en rik erfarenhet av forskning och akademiskt ledarskap. Han är också en visionär, kreativ och entusiasmerande person med mycket idéer. Han är inte arkitekt men har en bra profil för utvecklingsinriktningen för institutionen.

Peter Schylter

Peter Schylter är disputerad i naturgeografi vid Lunds universitet och har arbetat vid institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet i nära tjugo som lärare och forskare. Bland annat drev han där ett internationellt masterprogram i miljövård och fysisk planering. Han installerades som professor på Blekinge tekniska högskola våren 2019.

Annons

Rebecka Gordan

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel