Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Boverket lanserar PBL-kurs på webben

I april släpps Boverkets första skräddarsydda webbutbildning för arkitekter.
– Vi hoppas att den ska hjälpa arkitekterna i deras vardagsarbete, säger Parisa Ghandari, arkitekt på Boverket.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Boverket tagit fram ett antal kostnadsfria webbaserade utbildningar och seminarier med syftet att sprida kunskap om plan- och bygglagen. Utbildningarna i PBL-akademin, som satsningen heter, har fokus på allt från brandskydd till byggregler i kök och bad. Vissa riktar sig också till specifika målgrupper som förtroendevalda eller bygglovhandläggare.

I april släpps kursen PBL för privatpraktiserande arkitekter. Innehållet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av arkitekter och jurister med expertkunskaper om byggregler och lov- och byggprocessen. Som en del i utvecklingen av kursens innehåll har bland annat två pilotutbildningar genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

– Kursen riktar sig främst till husarkitekter. Vi var väldigt breda i det tidiga skedet och behövde smalna av och det var den grupp vi såg hade störst behov, säger arkitekten Parisa Ghandari som varit projektledare för utbildningen.

Den färdiga webbkursen är på fem lektioner med information och kortare övningar. Fokus ligger bland annat på allmän PBL-juridik, samhällets krav på byggnader samt ändring och ombyggnad. Syftet med utbildningen, som tar cirka fyra timmar att gå igenom, är att man genom att ha bättre kunskap ska känna sig tryggare med regeltillämpningen.

– Tanken är att ge en klarare bild av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Det kan förhoppningsvis leda till att processerna går snabbare och att arkitekternas vardag underlättas, säger Parisa Ghandari.

Mer att läsa