Nyheter

Nu går det att söka jobbet som riksarkitekt

6 april 2018

Jobbannonsen för Boverkets nya tjänst riksarkitekt ligger ute sedan i torsdags.
– Vi kraftsamlar kring de här frågorna just nu, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Annons
Annons
Foto Morgan Karlsson/Franz Feldmanis

”Ett stort och viktigt uppdrag” säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren om uppdraget att samordna landets arbete med arkitektur.

Det var redan i november som Boverket påbörjade arbetet med att anställa nya medarbetare i Karlskrona och dessutom inrätta ett nytt kansli för ett 20-tal medarbetare och riksarkitekten i Malmöregionen. Detta sedan det stod klart att Boverket i 2018 års budget fått 15 miljoner extra av regeringen för en satsning på arkitektur.

Men i det läget saknades ännu direktiv för uppdraget och man väntade fortfarande på regeringens utlovade proposition för gestaltad livsmiljö. Idén om en riksarkitekt dök upp redan i utredningen Gestaltad livsmiljö som överlämnades till regeringen 2015. I regeringens proposition som presenterades i februari i år nämns inte riksarkitekten, men kulturminister Alice Bah Kuhnke berättade ändå om den vid en presskonferens.

Under torsdagen meddelade Boverket att regeringen nu beslutat att ge myndigheten i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Och samma dag lade Boverket ut jobbannonsen för den nya riksarkitekten.

Enligt annonsen ska den eftersökta personen ha ”gedigen erfarenhet från arbete inom arkitektur och gestaltning från offentlig och/eller privat sektor” och jobbeskrivningen är bland annat att leda Boverkets arbete med arkitektur och offentlig gestaltning. Placeringsort är Malmö, men enligt annonsen kan även en placering i Karlskrona diskuteras.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel