Nyheter

Nu går det att söka jobbet som riksarkitekt

6 april 2018 - Av Annika Jensfelt

Jobbannonsen för Boverkets nya tjänst riksarkitekt ligger ute sedan i torsdags.
– Vi kraftsamlar kring de här frågorna just nu, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Annons
Annons

”Ett stort och viktigt uppdrag” säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren om uppdraget att samordna landets arbete med arkitektur.

Foto Morgan Karlsson/Franz Feldmanis

Det var redan i november som Boverket påbörjade arbetet med att anställa nya medarbetare i Karlskrona och dessutom inrätta ett nytt kansli för ett 20-tal medarbetare och riksarkitekten i Malmöregionen. Detta sedan det stod klart att Boverket i 2018 års budget fått 15 miljoner extra av regeringen för en satsning på arkitektur.

Men i det läget saknades ännu direktiv för uppdraget och man väntade fortfarande på regeringens utlovade proposition för gestaltad livsmiljö. Idén om en riksarkitekt dök upp redan i utredningen Gestaltad livsmiljö som överlämnades till regeringen 2015. I regeringens proposition som presenterades i februari i år nämns inte riksarkitekten, men kulturminister Alice Bah Kuhnke berättade ändå om den vid en presskonferens.

Under torsdagen meddelade Boverket att regeringen nu beslutat att ge myndigheten i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Och samma dag lade Boverket ut jobbannonsen för den nya riksarkitekten.

Enligt annonsen ska den eftersökta personen ha ”gedigen erfarenhet från arbete inom arkitektur och gestaltning från offentlig och/eller privat sektor” och jobbeskrivningen är bland annat att leda Boverkets arbete med arkitektur och offentlig gestaltning. Placeringsort är Malmö, men enligt annonsen kan även en placering i Karlskrona diskuteras.

Relaterade artiklar: