Nyheter

Nu får du rätt att jobba kvar längre

25 februari 2019

Pensionsåldern ska höjas i flera steg - och med följer även rätt att stanna kvar i yrkeslivet.
Samtidigt visar färska siffror hur redo arkitektkåren är för den planerade höjningen.

Annons
Foto Magnus Laupa

– Så länge jag har något att bidra med vill jag fortsätta, säger Hans Murman, 71, som jobbar vidare.

Nästa år väntas åldern då man tidigast kan ta ut den allmänna pensionen höjas till 62 år. Enligt den blocköverskridande politiska överenskommelsen ska åldern sedan höjas gradvis och 2026 uppgå till 64 år. Samtidigt innebär den föreslagna ändringen att åldern då man slutar att omfattas av lagen om anställningsskydd, LAS, höjs från 67 till 69 år.

I mitten på februari kom nya siffror från den europeiska arkitektorganisationen ACE där det framgår att omkring 15 procent av de svenska arkitekterna vill gå i pension före 65. Gruppen som vill fortsätta arbeta efter 65 år är i tydlig majoritet – och 21 procent vill fortsätta jobba efter att de fyllt 70 år.

Annons

Ulrik Östling, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter, välkomnar den planerade höjningen av LAS-­åldern. Men pekar samtidigt ut en problematik i den trappa som införs för uttaget av den allmänna pensionen.
– Att utöka rätten för att få vara kvar tror jag gläder en del arkitekter. Däremot så kan trappan ställa till det för de som är utarbetade och skulle behöva gå
i pension. Akademiker överlag är visserligen inte fysiskt utslitna på samma sätt som i LO-grupper, men vi ser att antalet utbrändheter blivit fler under senare år och det är något som även påverkar orken i ett senare skede av livet. Där vet vi inte än vilka effekter det kan ha på gruppnivå.

För de som vill gå i pension före 65 års ålder ­gäller det att ha koll på vilken ekonomi som följer av det beslutet. Vid sidan av avtal om flexpension så finns möjligheten att genom försäkring ta ut ITP 2, utan att påverka ålderspensionskapitalet.
– Det är ett sätt att gå i pension i förtid utan att det blir så kostsamt, men då måste man ha en egen lösning för försörjningen eftersom man inte får jobba under tiden. Undersök noga villkoren för det, säger Ulrik Östling.

För gruppen som är anställda och vill arbeta vidare, kan det vara läge att förhandla om sina villkor i och med att de sociala avgifterna sjunker för arbetsgivaren.
– Är du pigg och presterar finns det goda möjligheter att fortsätta arbeta efter 67 när det är goda tider. Man kan försöka förhandla om att ta del av de sänkta arbetsgivaravgifterna genom exempelvis en lönehöjning eller fortsatta pensionsinbetalningar, säger Ulrik Östling.
Agneta Claesson, informatör på Pensionsmyndigheten, förklarar bakgrunden till regelförändringarna:
– Förändringarna bottnar i att vi lever längre. De som föds i dag beräknas leva 3,5 timmar längre än de som föddes i går. Det är väldigt positivt med den ökande livslängden. Men det är viktigt att förstå hur det påverkar pensionen, säger hon.
Utöver den allmänna pensionen gäller det att ha koll på hur tjänstepensionen påverkas. I nuläget är normen att inbetalningarna upphör för de som fyllt 65, så det är läge att förhandla med sin arbetsgivare om villkoren för den fortsatta anställningen.
– Den allmänna pensionen fylls på, så de som väljer att fortsätta jobba får fortsatta inbetalningar. Dessutom blir skatten lägre på både pension och arbets­inkomster från året då man fyller 66, vilket ökar möjligheterna att spara själv om man vill, säger Agneta Claesson.

Så ser pensionsuppgörelsen ut
  • I dag är åldern för tidigaste uttag av den allmänna pensionen 61 år. Är du född 1958 eller tidigare ­gäller detta för dig även fortsättningsvis.
  • År 2020 höjs åldern till 62 år, 2023 höjs åldern till 63 år, 2026 höjs åldern till 64 år.
  • Samtidigt höjs åldern för lagen om anställningsskydd, LAS-åldern, från nuvarande 67 år till 68 år 2020. 2023 höjs åldern till 69 år.
  • År 2023 höjs åldern för garantipension och bostadstillägg till 66 år. 2026 planeras en förändring som kopplar uttaget till medellivslängdens utveckling.
  • Fotnot: Uppgörelsen är förankrad i pensionsgruppen som inkluderar S, M, C, L, KD och MP, men är ännu inte antagen av riksdagen.

 

Hans Murman, 71: ”Det här är det jag kan bäst”

I mitten på 1980-talet startade Hans Murman sitt företag Murman arkitekter. I dag har han släppt personalansvaret men har inga planer på att sluta rita.

– Så länge jag har något att bidra med vill jag fortsätta.

Annons

Enligt ACE:s rapport kan en femtedel av de svenska arkitekterna tänka sig att jobba efter 70. Hans Murman är en av dem.

– Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt. Det är det här jag kan bäst. Att ha lämnat över allt personalansvar har gjort att jag har kunnat ägna mig åt att endast arbeta med projekt. Det är skönt att kunna verka i den traditionella arkitektrollen.

Han har inte bestämt hur länge han ska fortsätta att arbeta s0m arkitekt. Fritidsintressen som skidåkning, konst och golf lockar också.

– Så länge det finns människor som hör av sig och vill ha min hjälp och jag känner mig nöjd med det jag kan bidra med, så kan jag tänka mig att fortsätta, säger han.

Max Sohl Stjernberg

Anton Andersson

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel