Nyheter

Norsk seger i Östersund – men ny majoritet vill inte bygga

8 maj 2019

Norska Longva arkitekter vann den inbjudna projekttävlingen om Östersunds nya kommunhus. Deras förslag är enligt juryn exemplariskt för kulturmiljön. Men politikerna vill nu renovera befintliga hus istället.

Annons

Flygbild med Longva arkitekters förslag på ny byggnad mellan rådhuset och biblioteket i centrala Östersund.

Östersunds centralt belägna kommunhus intill rådhuset utrymdes år 2015 på grund av att de var i dåligt skick och i april 2018 utlyste kommunen den tävling som nu är avgjord.

Longva arkitekter har samarbetat med det unga kontoret Koht arkitekter samt Grindaker landskapsarkitekter och deras förslag Nya rum är en kompakt volym med en central gård, kopparfasader och utkragande bjälklag. Juryn hyllar särskilt hur förslaget passar in på platsen, mellan det befintliga rådhuset och biblioteket.

”Utifrån kulturmiljö är Nya rum ett exemplariskt tävlingsbidrag som förmår skapa ett värdigt tillskott och en helhetsmiljö med tre arkitektoniskt välkomponerade byggnader i samklang”, skriver juryn.

Annons

Fasaderna är klädda med kopparplåt och bjälklagen kragar ut i de övre planen. Små förskjutningar i byggnadsvolymen skapar plats för nya uterum. Illustration: Longva/Koht/Grindaker

– Vi vill att det nya kommunhuset både ska relatera till och underordna sig det befintliga rådhuset. Vi har hållit nere skalan och skapat nya offentliga uterum, säger Knut Longva, ansvarig arkitekt.

Sedan tävlingen utlystes har det blivit ny politisk majoritet i Östersunds kommun och som det låter nu kommer det inte att byggas något nytt kommunhus. Inga pengar finns avsatta i kommande treårsbudget.

Flygbild med befintliga kommunhus. Foto: Östersunds kommun

– Före valet var vi i Alliansen tydliga med att vi inte skulle bygga något nytt kommunhus utan istället renovera det vi har. De pengar som den förra majoriteten avsatt räcker inte på långa vägar till ett nybygge. Hade mitt parti fått bestämma hade det inte blivit någon arkitekttävling, säger kommunalrådet Pär Jönsson (M) som suttit i tävlingsjuryn.

Knut Longva är ledsen för att det verkar som att vinnarförslaget inte kommer att byggas.

Annons

– Det är väldigt synd, förslaget förtjänar bättre än att hamna i ett arkivskåp. Det här är inget vi styr över men vi hoppas att kommunen gör en ordentlig värdering av vad som gagnar kommunen bäst på sikt, säger Knut Longva.

I samband med att vinnarförslaget presenterades förklarade kommunen på sin hemsida att de sedan tidigare utdömda byggnaderna kommer att rivas ner till bara stommarna. Och att stommarna därefter ska undersökas för att se om de är friska eller inte och om det är mer ekonomiskt lönsamt att använda dem än att riva och bygga ett nytt kommunhus från grunden.

Om de tävlande:

I det norska vinnarteamet ingår Camilla Gormsen, Torgeir Nordbö, Knut Longva och Ewan Smith från Longva arkitekter, Anders Olivarius Bjorneseth och Kenneth Lönning från Koht arkitekter, samt Morten Evensen från Grindaker landskapsarkitekter.

Vinnarförslaget, typplan. Från den nya byggnadens foajé finns en förbindelse till det gamla rådhuset. Illustration: Longva/Koht/Grindaker

Vinnarförslaget, sektion. Våningsplanen försörjs av två centrala trapphus runt gårdens atrium. Illustration: Longva/Koht/Grindaker

 

Annons

Övriga team i den inbjudna arkitekttävlingen var:

  • Cobe (Danmark)
  • KAAN architecten (Nederländerna) i samarbete med Gora art and landscape.
  • Tham och Videgård arkitekter (Sverige) med Kragh och Berglund som rådgivande landskapsarkitekter.

 

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel