Nyheter

Nya miljoner till forskning inom arkitektur

23 november 2018

Projekt om delning och byggemenskaper får stora summor när innovationsmyndigheten Vinnova delar ut anslag.

Annons
Illustration Lina Nilsson, Kod arkitekter

Elastiska hem är ett av de projekt som fått anslag från Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation.

Projektet Elastiska hem som drivs av Kod arkitekter har fått 10 miljoner kronor av Vinnova. Medlen ska användas till att utveckla en tjänst för en ny boendeform som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och som klarar av att möta förändrade behov.

Åsa Kallstenius Foto: Måns Berg

– Syftet är att ta fram lokalt anpassade boenden som bygger på de boendes delaktighet och sänker tröskeln till bostadsmarknaden, säger projektledare Åsa Kallstenius på Kod arkitekter.

Annons

Kod arkitekter fick år 2016 en halv miljon kronor från Vinnova för att starta projektet och att bygga upp en grupp kring Elastiska hem. Projektet har sedan dess vuxit och innefattar vid den nya tilldelningen från Vinnova över 20 samarbetspartners.

Projektet som nu beviljas ytterligare anslag ska pågå i två år. Det ska konkretiseras i tre prototyper, i form av ritningar, modeller och arbetssätt, för tre olika bostadsbolag. I samarbetet med Bo klok handlar Elastiska hem om att få in möjligheter till förutsättningar för delande redan i produktion av moduler för byggande. För Stena fastigheter testas ett ”injektionshus” med 20–30 lägenheter som ska bidra till ett befintligt område med nya verksamheter och flyttkedjor. För Telge fastigheter undersöks strukturer för hushållsnära återvinning, ett reellt problem i området, för att studera hur beteendekultur är kopplat till fysiska rum.

– För att nå målen i Agenda 2030 med en hållbar konsumtion behöver systemen hänga med och stödja en delande livsstil som uppmuntrar och underlättar ett mer effektivt nyttjande av resurser, säger Åsa Kallstenius.

De sammanlagt över 100 personer som blir involverade ska samarbeta i en innovativ arbetsmodell med brukar- och scenarioprocesser som slutligen paketeras i de tre prototyperna. Åsa Kallstenius ska leda hela projektet.

– Genom Vinnovas delfinansiering har vi möjlighet att jobba med det vi verkligen brinner för, säger hon.

Vinnova delar också ut 7,6 miljoner kronor till steg två av projektet Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen. Projektet ska främja fler byggemenskaper i Sverige – boenden för människor som planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Att korta tiden från det att en aktör får marken till att bygget genomförs är ett av delmålen.

Annons

Karin Kjellson Foto: Tove Falk Olsson

– Ett sätt är att ta fram detaljplanen först och tilldela marken sedan och att skapa tillräckligt små fastigheter för att det ska fungera för en byggemenskap, säger Karin Kjellson, arkitekt på Theory into practice och en av initiativtagarna till projektet.

Vinnova skriver i sitt beslutsunderlag för tilldelningen att ”Det finns en väldefinierad samhällsutmaning och projektförslaget bedöms ha goda förutsättningar för att bidra till ökad diversifiering och mångfald i utbudet av bostäder. En ytterligare styrka är fokuset på hela landet (urbana områden likväl som landsbygd) och även resurssvagare grupper i samhället.”

Flera pågående byggrupper fungerar som testbäddar för Divercity, bland dem byggemenskaperna Håll koll-bo i Stockholm, Gården i Uppsala och Ärlan i Göteborg. Efter den nya finansiella tilldelningen ska projektet drivas i arbetspaket med fokus på kommunernas och byggruppernas processer, finansiering  och juridik samt att bygga, samla och sprida kunskap.

– Om vi kan öka andelen byggemenskaper i Sverige ger det en större bredd i bostadsbyggandet. De kan möta de behov som finns också på platser där marknaden inte bygger idag, säger Karin Kjellson.

Elastiska hem

Projektet Elastiska hem beviljas anslag på nästan 10 miljoner kronor från Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation. Projektet har en totalbudget om ca 20 miljoner kronor. Totalt samarbetar 21 parter i steg 2 av Elastiska hem, bland dem Kod arkitekter, Bo klok housing, Stena fastigheter, Telge fastigheter, Boverket, Usify, Kairos future, KTH Green leap, Södertörns högskola, Ericsson, Vitec och Kollektivhus Nu.

Annons
Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen

Projektet Divercity – byggemenskaper för mångfald i stadsutvecklingen har fått 7,6 miljoner kronor från Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation. Föreningen för byggemenskaper leder projektet som kommer att pågå i två år och samarbetar med ytterligare 18 organisationer, bland dem arkitektföretagen Theory into practice, Inobi, Omniplan, Arkitektkontor Nils Söderlund och Röd arkitektur. Även Boverket, Rise, Ekobanken och sex kommuner deltar.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel